Repozytorium UR

Browsing Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017) by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Furmanek, Waldemar (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Pojęcie smart bardzo się upowszechniło. To zaowocowało dążeniem do wykorzystania urządzeń smart i urządzeń mobilnych. Konsekwencją są nowe postępowania ludzi odmienne od dotychczas spotykanych. Kształtuje się nowy styl ...
 • Furmanek, Waldemar (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Jakość życia ujawnia się w stylu życia, jakie preferuje w danym czasie człowiek. W opracowaniu kataloguję style życia przyjmując wyróżnik aksjologiczny związany z kategoriami „mieć” i „być”. Omawiam dwie grupy stylów życia ...
 • Wstęp 
  Piecuch, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
 • Kuźmińska-Sołśnia, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Niniejszy artykuł zwraca uwagę na rosnącą popularność urządzeń mobilnych oraz wyzwania w zakresie ich włączenia w system edukacji. Teoretyczne rozważania poparto wynikami badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów ...
 • Kęsy, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Powszechne zastosowanie technologii poszerzonej rzeczywistości wynikać może z jej dużych możliwości prezentacyjnych i elastyczności aplikacyjnej. Jednak bezsporne walory i zalety poszerzonej rzeczywistości nie mogą przesłonić ...
 • Szewczyk, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Artykuł ukazuje ideę „Cyfrowej Szkoły” poprzez porównanie jej z placówką tradycyjną. Zawarto w nim korzyści i zagrożenia tej nowej formy nauczania, porównanie kosztów przedsięwzięcia oraz wyniki badań opinii uczniów i ...
 • Krauz, Antoni (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule przedstawiono zasady działania jednej z anonimowych sieci TOR, której skrót pochodzi od angielskiej nazwy „The Onion Router”, oraz omówiono, jakie niesie ze sobą zagrożenia, dlaczego jest taka niebezpieczna i ...
 • Iskierka, Sławomir; Krzemiński, Janusz; Weżgowiec, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule poruszono problemy związane z zapotrzebowaniem rynku pracy na informatyków i metody kształcenia tychże w polskim systemie oświaty. Przeanalizowano aktualne i przewidywane zapotrzebowanie na informatyków na ...
 • Piątek, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Dydaktyka przedmiotów informatyczno-komunikacyjnych jako subdyscyplina dydaktyki ogólnej czy też w szerszym subdyscyplina pedagogiki czy też andragogiki to zbiór różnego typu strategii nauczania opartych na zasadach, ...
 • Porębski, Leszek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Tekst prezentuje historię, rozwój, istotę i główne pola badawcze informatyki społecznej, rozumianej jako interdyscyplinarna analiza społecznego wymiaru wykorzystania technologii informacyjnych. W tym kontekście zaprezentowany ...
 • Piątek, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Rozwój społeczeństwa informacyjnego, którego cechą jest życie cyfrowe jego obywateli napotyka różnorakie bariery. Bariery te wynikają głównie z problemów wynikających z szybkiego tempa postępu technicznego, dynamicznych ...
 • Janczyk, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W perspektywie kilkunastu ostatnich lat wdrażano ICT na wielu płaszczyznach w polskiej oświacie. Procesy cyfryzacji są kolejnym etapem unowocześnienia szkolnych procesów kształcenia. Dla tej publikacji ważniejsze są cienie ...
 • Garwol, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Artykuł omawia rolę mediów społecznościowych w edukacji. Po krótkim opisie historii rozwoju portali społecznościowych w Polsce i w Europie następuje przegląd badań na temat roli mediów społecznościowych w procesie nauczania ...
 • Kęsy, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Potencjał edukacyjny technologii poszerzonej rzeczywistości wynika z jej możliwości prezentacyjnych. Zastosowanie poszerzonej rzeczywistości może stanowić efektywny środek dydaktyczny, który uzupełni lub w pewnym zakresie ...
 • Opar, Anna; Piątek, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Współczesne społeczeństwo określa się mianem społeczeństwa informacyjnego, wiedzy. W społeczeństwie tym dominują osoby, które zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym posługują się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. ...
 • Papier, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Artykuł dotyczy wykorzystania technologii multimedialnych w nauczaniu historii. Współczesna młodzież należy do pokolenia, które określane jest mianem „cyfrowych tubylców”, czyli osób traktujących istnienie wirtualnej ...
 • Iskierka, Sławomir; Krzemiński, Janusz; Weżgowiec, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule poruszono zagadnienia związane z bezpieczeństwem aplikacji internetowych w aktualnych programach szkolnych. Zwrócono uwagę na fakt, że w związku z dynamicznym rozwojem usług oferowanych przez Internet kwestie ...
 • Kuna, Peter; Kozík, Tomáš; Kunová, Silvia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Na začiatku tretieho tisícročia sa v spoločnosti vytvára úplne nové informačné prostredie, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje myslenie a konanie jednotlivcov. Vzniká tkz. kybernetický priestor, s novým pohľadom na ...
 • Czerski, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W niniejszym artykule dokonano próby usystematyzowania zagadnień związanych ze zdefiniowaniem oraz katalogiem kompetencji informatycznych nauczycieli. Porównane zostały również dokumenty odnoszące się do kształcenia ...
 • Hamela, Artur; Pawłowski, Damian; Molga, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W projektowaniu aplikacji należy uwzględnić wiele czynników, m.in. projektowanie interakcji. Projektowanie interakcji skupia się na tworzeniu interfejsów, systemów w ścisłym związku z badaniem zachowań użytkownika. W ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje