Repozytorium UR

Browsing Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017) by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Iskierka, Sławomir; Krzemiński, Janusz; Weżgowiec, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule poruszono zagadnienia związane z bezpieczeństwem aplikacji internetowych w aktualnych programach szkolnych. Zwrócono uwagę na fakt, że w związku z dynamicznym rozwojem usług oferowanych przez Internet kwestie ...
 • Kuna, Peter; Kozík, Tomáš; Kunová, Silvia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Na začiatku tretieho tisícročia sa v spoločnosti vytvára úplne nové informačné prostredie, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje myslenie a konanie jednotlivcov. Vzniká tkz. kybernetický priestor, s novým pohľadom na ...
 • Furmanek, Waldemar (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Pojęcie smart bardzo się upowszechniło. To zaowocowało dążeniem do wykorzystania urządzeń smart i urządzeń mobilnych. Konsekwencją są nowe postępowania ludzi odmienne od dotychczas spotykanych. Kształtuje się nowy styl ...
 • Papier, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Artykuł dotyczy wykorzystania technologii multimedialnych w nauczaniu historii. Współczesna młodzież należy do pokolenia, które określane jest mianem „cyfrowych tubylców”, czyli osób traktujących istnienie wirtualnej ...
 • Czerski, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W niniejszym artykule dokonano próby usystematyzowania zagadnień związanych ze zdefiniowaniem oraz katalogiem kompetencji informatycznych nauczycieli. Porównane zostały również dokumenty odnoszące się do kształcenia ...
 • Piecuch, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Niniejsze opracowanie jest propozycją nauczania programowania języka C/C++ bazującego na platformie Arduino dla III etapu edukacyjnego. Programowanie mikrokontrolerów daje możliwość nabycia szerokich kompetencji ...
 • Maj, Monika; Maj, Rafał (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Celem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, czy matematyka jest potrzebna informatykom. Przeprowadzone na losowej próbie studentów Informatyki badania pokazują różne podejście do tematu.
 • Kuźmińska-Sołśnia, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Niniejszy artykuł zwraca uwagę na rosnącą popularność urządzeń mobilnych oraz wyzwania w zakresie ich włączenia w system edukacji. Teoretyczne rozważania poparto wynikami badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów ...
 • Bałażak, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Artykuł dotyczy kompetencji w pracy nauczyciela. Opisane są one w odniesieniu do kultury organizacyjnej. Wśród kompetencji występują informatyczne. Przedstawiono wzajemne relacje między kompetencjami. Poziom kultury ...
 • Iskierka, Sławomir; Krzemiński, Janusz; Weżgowiec, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule poruszono problemy związane z zapotrzebowaniem rynku pracy na informatyków i metody kształcenia tychże w polskim systemie oświaty. Przeanalizowano aktualne i przewidywane zapotrzebowanie na informatyków na ...
 • Piątek, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Dydaktyka przedmiotów informatyczno-komunikacyjnych jako subdyscyplina dydaktyki ogólnej czy też w szerszym subdyscyplina pedagogiki czy też andragogiki to zbiór różnego typu strategii nauczania opartych na zasadach, ...
 • Wołoszyn, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W poniższym artykule opisano rozwiązanie problemu uwzględnienia wartości portfela użytkownika o wartość dywidendy dla transakcji opartych na rzeczywistym strumieniu danych.
 • Iskierka, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule omówiono zagadnienia związane z wybranymi możliwościami wykorzystania programu 3ds Max w zakresie kształtowania wyobraźni przestrzennej. Zwrócono uwagę na korzyści związane z poznaniem zasad modelowania 3D, ...
 • Wołoszyn, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W poniższym artykule przedstawiono model koncepcyjny pobierania danych transakcji giełdowych w czasie rzeczywistym.
 • Krauz, Antoni (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule przedstawiono zasady działania jednej z anonimowych sieci TOR, której skrót pochodzi od angielskiej nazwy „The Onion Router”, oraz omówiono, jakie niesie ze sobą zagrożenia, dlaczego jest taka niebezpieczna i ...
 • Porębski, Leszek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Tekst prezentuje historię, rozwój, istotę i główne pola badawcze informatyki społecznej, rozumianej jako interdyscyplinarna analiza społecznego wymiaru wykorzystania technologii informacyjnych. W tym kontekście zaprezentowany ...
 • Garwol, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Artykuł omawia rolę mediów społecznościowych w edukacji. Po krótkim opisie historii rozwoju portali społecznościowych w Polsce i w Europie następuje przegląd badań na temat roli mediów społecznościowych w procesie nauczania ...
 • Opar, Anna; Piątek, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Współczesne społeczeństwo określa się mianem społeczeństwa informacyjnego, wiedzy. W społeczeństwie tym dominują osoby, które zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym posługują się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. ...
 • Wstęp 
  Piecuch, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
 • Hamela, Artur; Pawłowski, Damian; Molga, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W projektowaniu aplikacji należy uwzględnić wiele czynników, m.in. projektowanie interakcji. Projektowanie interakcji skupia się na tworzeniu interfejsów, systemów w ścisłym związku z badaniem zachowań użytkownika. W ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje