Repozytorium UR

Rzeszowska Diagnoza Społeczna 2015

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kotarski, Hubert
dc.contributor.author Malicki, Krzysztof
dc.contributor.author Palak, Mariusz
dc.contributor.author Piróg, Krzysztof
dc.date.accessioned 2017-06-02T09:15:47Z
dc.date.available 2017-06-02T09:15:47Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-83-7996-373-7
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2482
dc.description.abstract Publikacja jest rezultatem wielowymiarowych działań podejmowanych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, polegających na komplementarnym łączeniu różnych funkcji pełnionych przez szkołę wyższą: kształcenia, prowadzenia badań naukowych oraz funkcjonowania w lokalnym środowisku poprzez współpracę z lokalnym samorządem. Zastosowany podział na rozdziały odpowiada logice procesu badawczego oraz poszczególnym obszarom badawczym wpisującym się w zakres badania. W rozdziałach pierwszym i drugim omówiono tło teoretyczne i historyczne prowadzonych badań. W rozdziale trzecim zaprezentowano metodykę badania. Kolejne pięć rozdziałów zawiera omówienie zebranych wyników w odniesieniu do szeroko rozumianej problematyki jakości życia (rozdział 4), kapitału społecznego mieszkańców Rzeszowa (rozdział 5), oceny funkcjonowania Urzędu Miasta Rzeszowa (rozdział 6). W rozdziale 7 omówiono zagadnienia związane z wizerunkiem miasta, a w rozdział 8 dotyczy zagadnień pamięci zbiorowej mieszkańców Rzeszowa, w tym m.in. znajomości postaci i wydarzeń historycznych związanych z historią Rzeszowa, stosunku do wybranych pomników, postrzegania wybranych miejsc z przestrzeni miejskiej jako wizytówek miasta oraz tzw. miejsc magicznych. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject miasto pl_PL.UTF-8
dc.subject Rzeszów pl_PL.UTF-8
dc.subject socjologia miasta pl_PL.UTF-8
dc.subject diagnoza społeczna pl_PL.UTF-8
dc.subject stolica pl_PL.UTF-8
dc.subject Podkarpacie pl_PL.UTF-8
dc.title Rzeszowska Diagnoza Społeczna 2015 pl_PL.UTF-8
dc.type book pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje