Repozytorium UR

Analiza efektywnego wykorzystania środków unijnych przez gminy powiatu olkuskiego w latach 2007–2013

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jachowicz, Agnieszka
dc.date.accessioned 2017-05-27T12:42:34Z
dc.date.available 2017-05-27T12:42:34Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 49(1)/2017, s. 149–159 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2461
dc.description.abstract W latach 2007–2013 samorządy stanęły w obliczu możliwości sięgnięcia po dużą pulę środków unijnych. Po raz pierwszy Polska brała aktywny udział w przygotowaniu tej perspektywy finansowej. Po raz pierwszy także pojawiło się w niej 16 programów operacyjnych przygotowywanych przez same samorządy, co stanowiło dla nich też swoiste wyzwanie. Celem artykułu jest ukazanie, że samorządy zaczynają pracować i funkcjonować w sposób efektywny wykorzystując fundusze unijne. Z tego po¬wodu przebadano gminy powiatu olkuskiego w województwie małopolskim. Ankietowane gminy po¬wiatu olkuskiego głównie korzystały z MRPO, PROW oraz PO KL. Wynika to oczywiście z potrzeb, jakie zostały uznane za priorytetowe przez władze samorządowe. Zostały one „osadzone” w środo¬wisku lokalnym, co podkreśla efektywność ich wykorzystania. Najważniejszą przesłanką świadczącą o efektywności wykorzystania funduszy unijnych jest fakt, iż wkład własny ankietowanych jednostek samorządowych pochodził z ich środków własnych, czyli nie obciążał dodatkowo budżetów kosztami odsetek i innych opłat. Można skłonić się ku stwierdzeniu, że gminy kierowały się regułą 3E – czyli gospodarnością, skutecznością i wydajnością. Pozostaje mieć nadzieję, że postępowanie takie stanie się standardem w polskich finansach publicznych, a nie wyjątkiem. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In the period of 2007–2013 local governments faced the possibility of taking advantage of the European Union funds. For the first time Poland actively participated in preparing this financial perspective and at the same time Poland was this perspective beneficiary during the whole period of this perspective duration. Sixteen operational programs were prepared by the local governments themselves, what was a big challenge for them. The aim of the paper is to present the fact that local governments have started working and functioning in an efficient way benefiting from the European Union funds. For this reason, the communities belonging to the Olkusz District in the Małopolska Province were surveyed. The surveyed communities mainly applied for the following programs: MRPO-Malopolska Regional Operating Program, PROW-Evolution Program for Rural Area and POKL – Operating Program for Social Capital. Of course, it resulted from the regional needs that were considered by the local governments’ authorities as the priority. The mentioned programs were embedded in the local environment, what influenced the programs application efficiency. The most important premise providing the EU programs usage efficiency was the fact that the local govern¬ment units used only their own financial means without additional charges (credit rates). It can be stated that Polish communities followed the 3E principle: economy, efficiency and effectiveness. Let us hope that in the future such economic behavior will become a standard in Polish public finance and not an exception. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject finanse publiczne pl_PL.UTF-8
dc.subject fundusze europejskie pl_PL.UTF-8
dc.subject efektywność pl_PL.UTF-8
dc.subject public finance pl_PL.UTF-8
dc.subject European Union funds pl_PL.UTF-8
dc.subject efficiency pl_PL.UTF-8
dc.title Analiza efektywnego wykorzystania środków unijnych przez gminy powiatu olkuskiego w latach 2007–2013 pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2017.1.11


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje