Repozytorium UR

Assessing risks. A critical perspective on conflict early warning systems

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Stępka, Maciej
dc.date.accessioned 2017-05-11T07:15:54Z
dc.date.available 2017-05-11T07:15:54Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Polityka i Społeczeństwo nr 4(14)/2016, s. 114–125 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1732-9639
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2410
dc.description.abstract Systemy Wczesnego Ostrzegania przed Konfliktami (SWOK) tworzą analizy ostrzegawcze, mające na celu zwrócić uwagę decydentów na potencjalne kryzysy międzynarodowe oraz uruchomić akcje prewencyjne. Dlaczego jednak w wielu przypadkach systemy nie spełniają swojego zadania? Niniejszy artykuł podejmuje się krytycznego przeglądu teorii wczesnego ostrzegania oraz koncepcji wyjaśniających ich niepowodzenia. Pozwoli na lepsze zrozumienie roli SWOK w zapobieganiu konfliktów oraz przybliży modele wykorzystywania specjalistycznych ekspertyz na poziomie międzynarodowym. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship This paper was based on the graduate research project “Knowledge with Muscle: Early Warning in the EU Conflict Prevention Framework” (no 2011-6279948) financed by the University of Amsterdam – Graduate Thesis Support Fund pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Zapobieganie konfliktom pl_PL.UTF-8
dc.subject Systemy Wczesnego Ostrzegania pl_PL.UTF-8
dc.subject niepowodzenia Systemów Wczesnego Ostrzegania pl_PL.UTF-8
dc.title Assessing risks. A critical perspective on conflict early warning systems pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Szacowanie ryzyka. Krytyczna perspektywa wobec systemów wczesnego ostrzegania przed konfliktami pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/polispol.2016.4.8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje