Repozytorium UR

Wykluczenie społeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki badań

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wilk, Sławomir
dc.contributor.author Pokrzywa, Magdalena
dc.date.accessioned 2017-03-14T11:11:31Z
dc.date.available 2017-03-14T11:11:31Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Pokrzywa M., Wilk S., (red.) Wykluczenie społeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki badań, Uniwersytet Rzeszowski, 2013 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7667-128-4
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2388
dc.description Monografia pod redakcją Magdaleny Pokrzywy i Sławomira Wilka opisująca wymiary wykluczenia społecznego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Najważniejszym zadaniem badaczy zajmujących się wykluczeniem społecznym jest prawidłowa i rzetelna diagnoza problemów ludzi i środowisk doświadczających wykluczenia społecznego oraz analiza wpływu tego zjawiska na różne obszary życia społecznego. Mimo wielu badań socjologicznych i ekonomicznych problematyka wykluczenia społecznego nie jest ciągle wystarczająco rozpoznana. Kwestią kluczową jest również identyfikacja działań mających na celu skuteczne zapobieganie i ograniczanie wykluczenia społecznego i jego negatywnych konsekwencji. Niniejszy tom prezentowanych rozpraw stanowi uzupełnienie dotychczasowej wiedzy w tym zakresie. Publikacje zawarte w monografii zostały pogrupowane we wzajemnie przenikające się obszary, które dotyczą szerokiej refleksji nad zjawiskiem wykluczenia społecznego. Szczególną uwagę poświęcono wykluczeniu cyfrowemu, gdyż pomimo coraz większego dostępu do Internetu oraz rozwoju infrastruktury teleinformatycznej stanowi ono istotny problem dla milionów mieszkańców Polski oraz całej Unii Europejskiej. Należy zaznaczyć, że wykorzystywanie nowoczesnych technologii w coraz większym stopniu warunkuje pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Ważne miejsce w publikacji zajmuje omówienie wybranych programów i działań zmierzających do minimalizacji wykluczenia społecznego. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Publikacja wydrukowana została w ramach projektu „Internetowa Promocja Nauki” realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject wykluczenie społeczne pl_PL.UTF-8
dc.subject ubóstwo
dc.subject bieda
dc.subject wykluczenie cyfrowe
dc.title Wykluczenie społeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki badań pl_PL.UTF-8
dc.type book pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje