Repozytorium UR

Elektroniczna administracja w społeczeństwie informacyjnym. Model a rzeczywistość na przykładzie województwa podkarpackiego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wilk, Sławomir
dc.date.accessioned 2017-03-08T12:53:11Z
dc.date.available 2017-03-08T12:53:11Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Wilk, S. (2014). E-administracja w społeczeństwie informacyjnym: model a rzeczywistość na przykładzie województwa podkarpackiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-112-2
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2386
dc.description W publikacji opisano rozwój elektronicznej administracji w województwie podkarpackim. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Niniejsza publikacja składa się z dziesięciu rozdziałów. W pierwszym przedstawiono założenia koncepcji pracy oraz doniosłość problematyki związanej z funkcjonowaniem elektronicznej administracji w kontekście wykluczenia cyfrowego. Drugi rozdział podejmuje problematykę funkcjonowania elektronicznej administracji, wychodząc od zagadnień definicyjnych, następnie przedstawiając istotę zjawiska. W rozdziale zaprezentowano także dokumenty strategiczne dotyczące elektronicznej administracji i wykluczenia cyfrowego obowiązujące na różnych szczeblach prawodawstwa (unijnego, polskiego, regionalnego). Następnie w pracy zamieszczono informacje odnoszące się do sposobów opisu wykluczenia cyfrowego. Kolejny rozdział prezentuje zagadnienia metodologii badań, a następne cztery odzwierciedlają założenia modelu dostępu do technologii zaproponowane przez Jana van Dijka, które wykorzystywane są w niniejszej publikacji, tj. dostęp motywacyjny, dostęp materialny, dostęp kompetencyjny oraz dostęp użytkowy. W rozdziale dziewiątym zaprezentowano opinie mieszkańców województwa podkarpackiego w zakresie funkcjonowania elektronicznej administracji i zapotrzebowania na e-usługi publiczne, a rozdział ostatni zawiera wnioski z badań. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Część zaprezentowanych w niniejszej publikacji wyników została opracowana w ramach grantu promotorskiego (nr N N116 697240 pt. „E-administracja w społeczeństwie informacyjnym. Model a rzeczywistość na przykładzie województwa podkarpackiego”). Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. Dodatkowo wyniki badań z 2012 r. uzupełniono badaniami przeprowadzonymi w 2014 r., które zostały sfinansowane z grantu (nr IS-13/2013/508) w ramach dotacji celowej MNiSW służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject elektroniczna administracja pl_PL.UTF-8
dc.subject społeczeństwo informacyjne
dc.subject e-administracja
dc.subject wykluczenie cyfrowe
dc.title Elektroniczna administracja w społeczeństwie informacyjnym. Model a rzeczywistość na przykładzie województwa podkarpackiego pl_PL.UTF-8
dc.type book pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje