Repozytorium UR

Wykluczenie społeczne i ubóstwo w województwie podkarpackim

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wilk, Sławomir
dc.contributor.author Pokrzywa, Magdalena
dc.contributor.author Malicki, Krzysztof
dc.contributor.author Kuta-Pałach, Małgorzata
dc.date.accessioned 2017-03-08T12:52:58Z
dc.date.available 2017-03-08T12:52:58Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Wykluczenie społeczne i ubóstwo w województwie podkarpackim M Kuta-Pałach, K Malicki, M Pokrzywa, S Wilk - Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2011 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-61746-74-4
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2385
dc.description.abstract Opracowanie składa się z trzech głównych części. Pierwsza ma charakter pojęciowo-koncepcyjny i metodologiczny. Zaprezentowano w niej główne pojęcia, problematykę, procedury i narzędzia badawcze, zmienne i ich operacjonalizację. Druga – najobszerniejsza – zawiera główne wyniki badań empirycznych prowadzonych w sześciu wybranych do badań powiatach, po dwa ze względu na ich społeczno-gospodarczą specyfikę (rolnicze, przemysłowe i turystyczne). Są w niej zaprezentowane wyniki badań w postaci wywiadów z kwestionariuszem, wywiadów swobodnych z osobami szczególnie zagrożonymi wykluczeniem społecznym według wskazań gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej. Wprawdzie wybrana do badań zbiorowość nie jest próbą reprezentacyjną w sensie statystycznym (zarówno ze względu na jej liczebność, jak i sposób doboru), ale raczej próbą w sensie typologicznym. Dobór był bowiem celowy: 300 kobiet i mężczyzn przebadano za pomocą kwestionariusza wywiadu (po 100 na typ powiatu), a także z 96 osobami przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione. Wyników nie można zatem wykorzystać do bardziej zaawansowanych korelacji statystycznych poza pokazaniem dominujących tendencji. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Badania wpółfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – poddziałanie 7.2.1. pt. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject wykluczenie społeczne pl_PL.UTF-8
dc.subject ubóstwo
dc.subject bieda
dc.subject województwo podkarpackie
dc.title Wykluczenie społeczne i ubóstwo w województwie podkarpackim pl_PL.UTF-8
dc.type book pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje