Repozytorium UR

Cyfrowy automat sterujący urządzeń energoelektronicznych z wykorzystaniem modelu czasu rzeczywistego falownika

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Binkowski, Tomasz
dc.contributor.author Kwiatkowski, Bogdan
dc.date.accessioned 2017-02-16T09:04:20Z
dc.date.available 2017-02-16T09:04:20Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 387–393 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2364
dc.description.abstract Artykuł przedstawia koncepcję stanowiska laboratoryjnego przeznaczonego do badań układów sterowania przekształtników energoelektronicznych. Zakłada się, że przekształtnik energoelektroniczny symulowany jest sprzętowo jako współbieżny proces w stosunku do testowanego układu sterowania. Jako platformę sprzętową wykorzystuje się układ o programowalnej strukturze logicznej umożliwiający testowanie procesu sterowania na modelu czasu rzeczywistego przekształtnika lub bezpośrednie sterowanie modelem laboratoryjnym. Jako przykład przedstawiono cyfrowy model falownika napięcia sterowany automatem realizującym przełączanie półokresowe. Prezentowana koncepcja ma zastosowanie w badaniach naukowych i dydaktyce. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents the concept of the laboratory stand for testing of power electronic control systems. It is assumed that the converter unit and the control process are simulated in parallel as a hardware. The hardware platform uses the programmable logical structure for testing the control process on real time inverter model or can directly control the laboratory inverter model. The digital model of the inverter voltage controlled by digital state machine that makes half-period switching was used as an example. The presented concept is applicable in scientific research and teaching. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject model czasu rzeczywistego pl_PL.UTF-8
dc.subject energoelektronika pl_PL.UTF-8
dc.subject falownik pl_PL.UTF-8
dc.subject sterowanie pl_PL.UTF-8
dc.subject real-time model pl_PL.UTF-8
dc.subject power electronic pl_PL.UTF-8
dc.subject inverter pl_PL.UTF-8
dc.subject control pl_PL.UTF-8
dc.title Cyfrowy automat sterujący urządzeń energoelektronicznych z wykorzystaniem modelu czasu rzeczywistego falownika pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Digital state machine of power electronic device with the use of inverter’s real-time model pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.4.51


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje