Repozytorium UR

Technologie wirtualizacji i emulacji w badaniu sieci komputerowych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pękala, Robert
dc.contributor.author Kwater, Tadeusz
dc.contributor.author Strzęciwilk, Dariusz
dc.contributor.author Dymora, Paweł
dc.date.accessioned 2017-02-16T08:29:34Z
dc.date.available 2017-02-16T08:29:34Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 371–376 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2362
dc.description.abstract W artykule przedstawiono zagadnienia obrazujące możliwości zastosowania współczesnych technologii wirtualizacyjnych oraz emulacyjnych w procesie kształcenia studentów kierunków informatycznych. W szczególności dotyczy to treści związanych z tematyką usług w sieciach komputerowych. Autorzy wskazują na możliwości realizacji scenariuszy sieciowych, wykorzystujących obrazy iso systemów operacyjnych desktopowych i serwerowych w połączeniu z obrazem systemu operacyjnego Cisco IOS. Wykorzystanie platformy wirtualizacyjnej oraz emulacyjnej na zajęciach laboratoryjnych pozwoli studentom, w sposób porównywalny do warunków rzeczywistych, dokonywać konfiguracji oraz wdrażania usług sieciowych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents issues concerning the applicability of virtualization and emulation technologies in the teaching process for IT students. The presented content in particular relates to the subject of computer network services. The authors point to the possibility of simulating selected network scenarios, using iso images of desktop and server operating systems and Cisco IOS operating system image. The use of virtualization and simulation platform will allow in a manner similar to real conditions make the configuration and implementation of network services. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject wirtualizacja pl_PL.UTF-8
dc.subject emulacja pl_PL.UTF-8
dc.subject serwer Radius pl_PL.UTF-8
dc.subject klient NAS pl_PL.UTF-8
dc.subject suplikant pl_PL.UTF-8
dc.subject uwierzytelnianie pl_PL.UTF-8
dc.subject autoryzacja pl_PL.UTF-8
dc.subject użytkownik pl_PL.UTF-8
dc.subject virtualization pl_PL.UTF-8
dc.subject emulation pl_PL.UTF-8
dc.subject Radius server pl_PL.UTF-8
dc.subject client NAS pl_PL.UTF-8
dc.subject supplicant pl_PL.UTF-8
dc.subject authentication pl_PL.UTF-8
dc.subject authorization pl_PL.UTF-8
dc.subject user pl_PL.UTF-8
dc.title Technologie wirtualizacji i emulacji w badaniu sieci komputerowych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Virtualization and emulation technologies in the study of computer networks pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.4.49


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje