Repozytorium UR

Hejt w internecie – analiza zjawiska

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Garwol, Katarzyna
dc.date.accessioned 2017-02-15T10:12:57Z
dc.date.available 2017-02-15T10:12:57Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 304–309 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2352
dc.description.abstract Artykuł podejmuje problem internetowego hejtu, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Po wstępnej analizie, czym jest to zjawisko i jakie są jego odmiany, opisano wybiórczo badania, które pojawiły się na ten temat na polskim gruncie. W końcowej części została podjęta próba odpowiedzi na pytanie, jak z internetowym hejtem walczyć oraz jak go unikać. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article takes up the problem of the Internet hate, especially relating to children and youth. After the introductory analysis of the essence of the phenomenon and its types, there follows the description of the research of this topic which has appeared on the Polish ground. In the last part there has been undertaken an attempt to answer a question how to fight and avoid hate. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject mowa nienawiści pl_PL.UTF-8
dc.subject hejt pl_PL.UTF-8
dc.subject toll pl_PL.UTF-8
dc.subject internet pl_PL.UTF-8
dc.subject hate speech pl_PL.UTF-8
dc.subject hate pl_PL.UTF-8
dc.title Hejt w internecie – analiza zjawiska pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Hate in the Internet – Analysis of the Phenomenon pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.4.39


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje