Repozytorium UR

Wykorzystanie laboratorium i-Lab2 w rozwijaniu kompetencji kluczowych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Długosz, Agnieszka
dc.date.accessioned 2017-02-15T08:14:36Z
dc.date.available 2017-02-15T08:14:36Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 257–262 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2345
dc.description.abstract W artykule przedstawiono możliwość rozwijania kompetencji kluczowych potrzebnych na współczesnym rynku pracy tj. umiejętność myślenia twórczego, porozumiewania się, pracy w grupie, uczenia się oraz kompetencji informatycznych, wykorzystując w tym celu laboratorium innowacji i-Lab2. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The paper presents the possibility of key competences development needed in today’s labor market, i.e. the ability of creative thinking, communication, team work, learning and competences, using the innovation i-Lab2. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject kompetencje kluczowe pl_PL.UTF-8
dc.subject laboratorium innowacji pl_PL.UTF-8
dc.subject key competences pl_PL.UTF-8
dc.subject laboratory of the innovation pl_PL.UTF-8
dc.title Wykorzystanie laboratorium i-Lab2 w rozwijaniu kompetencji kluczowych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The use of laboratory i-Lab2 in the development of key competences pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.4.32


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje