Repozytorium UR

Technologie informacyjne w przedszkolu – szansa czy zagrożenie?

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pietrzycka, Małgorzata
dc.date.accessioned 2017-02-15T08:08:30Z
dc.date.available 2017-02-15T08:08:30Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 251–256 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2344
dc.description.abstract W artykule skupiono się na ocenie możliwości uatrakcyjnienia procesu edukacji przedszkolnej poprzez wykorzystanie komputera i nowoczesnych urządzeń technicznych, które służyć mają rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych i technicznych dziecka w okresie, gdy objęte jest ono opieką placówki. W tym celu dokonano przeglądu literatury i pomocy edukacyjnych, analizy podstawy programowej wychowania przedszkolnego pod kątem wykorzystania technologii informacyjnych w przedszkolu oraz przeprowadzono sondażowe badania ankietowe wśród nauczycieli placówek przedszkolnych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This article presents the appraisal of the methods to introduce a computer and other multimedia equipment in pre-school education, in order to enhance the development of communication and technical skills, as well as increase attractiveness of kindergarten activities. The author has reviewed the literature and teaching aids, analysed the curriculum and conducted a survey among local nursery schools' teachers. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject technologia informacyjna pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja przedszkolna pl_PL.UTF-8
dc.subject przedszkole pl_PL.UTF-8
dc.subject skuteczność pl_PL.UTF-8
dc.subject information technology pl_PL.UTF-8
dc.subject pre- school education pl_PL.UTF-8
dc.subject kindergarten pl_PL.UTF-8
dc.subject effectiveness pl_PL.UTF-8
dc.title Technologie informacyjne w przedszkolu – szansa czy zagrożenie? pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Information technology at the nursery school – a chance or a threat? pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.4.31


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje