Repozytorium UR

Rola i znaczenie mediów mobilnych w kształtowaniu przyszłego nauczyciela

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kiedrowicz, Grzegorz
dc.date.accessioned 2017-02-14T11:17:26Z
dc.date.available 2017-02-14T11:17:26Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 209–214 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2339
dc.description.abstract System szkolny ulega ciągłym zmianom. Jego reforma najczęściej ma charakter formalny i dotyka struktury tego systemu. Nie zauważa się dysonansu, jaki występuje między stosowaniem współczesnych urządzeń mobilnych związanych z IT przez uczniów i studentów a wykorzystywaniem ich w procesie nauczania przez nauczycieli wszystkich szczebli. Badania na temat aktualnego funkcjonowania studentów kształconych na nauczycieli w świecie mobilnych urządzeń pozwolą na określenie przyszłych trendów wykorzystywania tych urządzeń w polskich szkołach. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The education system is constantly changing. It’s reform is mostly formal and affects the whole structure of the system. The dissonance, between using the modern mobile devices, associated with IT by the students and deployment in the teaching process by the teachers at all levels, is not noticeable. Research on the current functioning of the students, educated teachers, in the mobile devices world will help to determine the future trends in those devices use in Polish schools. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject nauczyciel pl_PL.UTF-8
dc.subject urządzenia mobilne pl_PL.UTF-8
dc.subject media pl_PL.UTF-8
dc.subject teacher pl_PL.UTF-8
dc.subject mobile devices pl_PL.UTF-8
dc.subject media pl_PL.UTF-8
dc.title Rola i znaczenie mediów mobilnych w kształtowaniu przyszłego nauczyciela pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The role and importance of mobile media in the creation of the future teacher pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.4.26


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje