Repozytorium UR

Ekologia i ochrona środowiska w budownictwie

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Modrzycka, Agata
dc.contributor.author Winczek, Jerzy
dc.date.accessioned 2017-02-14T09:38:25Z
dc.date.available 2017-02-14T09:38:25Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 177–182 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2334
dc.description.abstract W artykule dokonano analizy możliwości zastosowania w budownictwie materiałów ekologicznych (naturalnych), jak również pochodzących z recyklingu. W ogólnym zarysie, również w ujęciu historycznym i geograficznym, przedstawiono wykorzystanie materiałów naturalnych, takich jak ziemia, glina, słoma, korek, piasek, len, konopie itp. Na przykładach prowadzonych badań i projektów realizowanych przez różnych naukowców i ośrodki badawcze wykazano możliwości wykorzystania w przemyśle budowlanym surowców wtórnych i materiałów pochodzących z recyklingu. Opracowanie podsumowano ogólną charakterystyką działań proekologicznych w budownictwie. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The study analyzed the possibility of using eco-friendly (natural) building materials, as well as recycled. In general terms, also in historical and geographical terms, presents the use of natural materials such as earth, clay, straw, cork, sand, flax, hemp, etc. For examples of research and projects conducted by various scientists and research centers, is demonstrated the possibility of using secondary raw and recycled materials in building industry. The work summarizes the general characteristics of eco-friendly actions in building engineering. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject ekologia pl_PL.UTF-8
dc.subject ochrona środowiska pl_PL.UTF-8
dc.subject materiały budowlane pl_PL.UTF-8
dc.subject recykling pl_PL.UTF-8
dc.subject ecology pl_PL.UTF-8
dc.subject environment al protection pl_PL.UTF-8
dc.subject building materials pl_PL.UTF-8
dc.subject recycling pl_PL.UTF-8
dc.title Ekologia i ochrona środowiska w budownictwie pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Ecology and environmental protection in the building engineering pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.4.22


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje