Repozytorium UR

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)2016 by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)2016 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Śniegulska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Podstawowymi obszarami funkcjonowania człowieka dorosłego jest praca zawodowa i rodzina, w której pełni on role małżeńskie i rodzicielskie. Rodzicielstwo stanowi nie tylko etap rozwojowy czy płaszczyznę samorealizacji, ale ...
 • Kaczor, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Praca przedstawia stan korelacji programów nauczania przedmiotów ścisłych i technicznych na studiach inżynierskich. W oparciu o szczegółową analizę treści kształcenia matematyki i fizyki wskazano obszary rażącej dysharmonii ...
 • Sadowska, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Opracowanie przybliża aspekty związane z ideologią harcerską, systemem wychowania, metodami pracy harcerskiej czy prawem harcerskim w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny. W warunkach trudnych i ciężkich dla psychiki ...
 • Bartman, Jacek; Sobczyński, Dariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Artykuł przedstawia zagadnienia związane z pracą nieliniowych odbiorników energii. Określa, jakie odbiorniki uznaje się za nieliniowe, a jakie za liniowe. Jako przykład odbiornika nieliniowego pokazany jest przemiennik ...
 • Zhernoklieiev, Igor (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The article examines the peculiarities in reformation of the future technology teachers preparation in the Nordic countries in the end of XX century which defined their success and international recognition in the international ...
 • Pękala, Robert; Kwater, Tadeusz; Strzęciwilk, Dariusz; Dymora, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule przedstawiono zagadnienia obrazujące możliwości zastosowania współczesnych technologii wirtualizacyjnych oraz emulacyjnych w procesie kształcenia studentów kierunków informatycznych. W szczególności dotyczy to ...
 • Zawłocki, Ireneusz; Niewiadomski, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Jedną z najważniejszych kwestii mających wpływ na rozwój innowacyjnej gospodarki jest obserwowane niedopasowanie kompetencyjne. Zjawisko to stanowi również problem dla absolwentów szukających zatrudnienia. W niniejszym ...
 • Paszkiewicz, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule zaprezentowano problematykę związaną z programowymi generatorami ruchu i ich wykorzystaniem w procesach dydaktycznych, jak również w obszarze prac badawczo-rozwojowych. Przedstawiono ich możliwości oraz ograniczenia ...
 • Ciesielka, Marta; Osmenda, Agata; Staśko, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule zaprezentowano wyniki badań zastosowania blogów w kształceniu technicznym. Przedstawiono analizę porównawczą blogów do zajęć technicznych, opinie nauczycieli blogujących oraz uczniów korzystających i niekorzystających ...
 • Šebo, Miroslav; Širka, Ján (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Na katedre techniky a informačných technológií UKF v Nitre sa dlhoročne venujeme vzdelávaniu seniorov. Katedra otvorila niekoľko vzdelávacích programov pre seniorov. Medzi najpopulárnejšie patrí program Digitálna fotografia ...
 • Walat, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Podane w artykule trzy cechy konstytuujące współczesny typ człowieka internetu – „homo interneticusa” – w prosty sposób prowadzą do gwałtownego rozwoju analfabetyzmu funkcjonalnego. Pojawia się zatem wielkie wyzwanie dla ...
 • Pieniążek, Marlena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Dynamicznie rozwijająca się przestrzeń medialna oddziałuje nie tylko na naszą prywatną sferę życia codziennego, ale przekształca również nieomal wszystkie sfery funkcjonowania współczesnego człowieka. Media wykorzystywane ...
 • Pietrzycka, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule skupiono się na ocenie możliwości uatrakcyjnienia procesu edukacji przedszkolnej poprzez wykorzystanie komputera i nowoczesnych urządzeń technicznych, które służyć mają rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych i ...
 • Binkowski, Tomasz; Kwiatkowski, Bogdan (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Artykuł przedstawia koncepcję stanowiska laboratoryjnego przeznaczonego do badań układów sterowania przekształtników energoelektronicznych. Zakłada się, że przekształtnik energoelektroniczny symulowany jest sprzętowo jako ...
 • Bolanowski, Marek; Wojtas, Mateusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Artykuł prezentuje możliwości modyfikacji zachowania urządzeń sieciowych przez studentów i uczniów w procesie tworzenia własnych stanowisk naukowo-dydaktycznych. W artykule zaprezentowane zostały modele sterowania warstwą ...
 • Długosz, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule przedstawiono możliwość rozwijania kompetencji kluczowych potrzebnych na współczesnym rynku pracy tj. umiejętność myślenia twórczego, porozumiewania się, pracy w grupie, uczenia się oraz kompetencji informatycznych, ...
 • Ciesielka, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule zaprezentowano zastosowanie map myśli w nauczaniu zajęć technicznych w szkole podstawowej i gimnazjum. Przedstawiono szczegółową analizę prac uczniów, jak również wyniki badań ankietowych prezentujących opinie ...
 • Szeliga, Paweł; Nycz, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Artykuł jest adresowany w głównej mierze do użytkowników domowych, jak i mikrofirm. Praca rozpoczyna się od przedstawienia problemu, jakim jest ciągły przyrost generowanych danych. W dalszej części rozdziału autorzy ...
 • Kwater, Tadeusz; Pękala, Robert; Salamon, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule zaprezentowano rozwiązanie zagadnienia klasyfikacji obiektów w przestrzeni medialnej. Zastosowano sekwencyjny algorytm grupowania dla wybranych obiektów będących informacjami w portalach internetowych, a ...
 • Obodyńska, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Treść artykułu koncentruje się wokół zasadniczych pojęć w pedagogice zdrowia: edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Autorka podaje wyjaśnienia terminów, wskazuje na obowiązujące ustawy i dokumenty, w oparciu o które ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje