Repozytorium UR

Education and Social Inclusion Based on the Example of People with Disabilities

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Szluz, Beata
dc.date.accessioned 2017-01-19T06:51:46Z
dc.date.available 2017-01-19T06:51:46Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-80-7311-142-7
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2293
dc.description Inkluzivní trendy ve speciální pedagogice Editoři: Miroslav Meier, Jan Jihlavec, Ilona Pešatová, Bohumil Stejskal pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In this article an attempt was made to find a reply to the question: what is the role of education in the prevention and elimination of social exclusion? The purpose of this consideration is to present the barriers faced by people with disabilities, the context of their exclusion, as well as social integration. It presents the chosen methods of working with individual with disabilities, as promoting innovation in education optimizes the chances for the full participation of disabled persons in social life. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Příspěvek se pokouší poskytnout odpověď na otázku, jakou roli hraje vzdělání v prevenci a eliminaci sociálního vyloučení. Účelem těchto úvah je upozornit na překážky, kterým lidé s postižením čelí, stejně jako na kontext jejich vyloučení a zároveň na sociální integraci. V textu jsou prezentovány vybrané metody práce s jedinci se zdravotním postižením. Podpora inovací ve vzdělávání optimalizuje šance na plnou účast osob se zdravotním postižením na společenském životě. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Sborník byl vytvořen v rámci projektu Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice (CZ.1.07/2.2.00/15.0088), který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. The book of seminar proceedings was created within the project Implementation of new educational forms in special pedagogy (CZ.1.07/2.2.00/15.0088) that was co-financed by the European Social Fund and the Czech Republic’s state budget. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Havlíčkův Brod: Tobiáš pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject disabilities pl_PL.UTF-8
dc.subject postižení pl_PL.UTF-8
dc.subject social problem
dc.subject social exclusion
dc.subject social inclusion
dc.subject education
dc.subject sociální problém
dc.subject sociální vyloučení
dc.subject sociální začlenění
dc.subject vzdělání
dc.title Education and Social Inclusion Based on the Example of People with Disabilities pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Vzdělávání a sociální inkluze na příkladu lidí se zdravotním postižením pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje