Repozytorium UR

Dom pomocy społecznej jako forma wsparcia i opieki nad osobami starszymi

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Szluz, Beata
dc.date.accessioned 2017-01-12T05:53:23Z
dc.date.available 2017-01-12T05:53:23Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.isbn 978-80-555-0198-7
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2282
dc.description Beata Szluz, Dom pomocy społecznej jako forma wsparcia i opieki nad osobami starszymi [in.:] Beáta Balogová (ed.) ELAN VITAL V PRIESTORE MEDZIGENERAČNÝCH VZŤAHOV Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou 15.01.2010 v Prešove, Prešovská univerzita, Prešov 2010, p. 284-290. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Dom pomocy społecznej stanowią tradycyjną formę tzw. pomocy instytucjonalnej. Są one przeznaczone dla tych, którzy nie mogą otrzymać niezbędnej opieki i wsparcia w ich miejscu zamieszkania. Te instytucje zapewniają pomoc, wsparcie, aktywizację i rehabilitację osobom w starszych wieku. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Social welfare house to constitute the traditional form of so-called the institutional help. They are designed for those who cannot be provided indispensable carry and support in their place of living. This institutions provide help, support, activation and rehabilitation of old age people. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Prešovská univerzita pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject pl_PL.UTF-8
dc.subject pl_PL.UTF-8
dc.subject dom pomocy społecznej
dc.subject pomoc instytucjonalna
dc.subject osoby starsze
dc.subject social welfare house
dc.subject institutional help
dc.subject old age people
dc.title Dom pomocy społecznej jako forma wsparcia i opieki nad osobami starszymi pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje