Repozytorium UR

Kilka uwag polemicznych w sprawie „Logiki dla prawników” Władysława Woltera w trzydziestopięciolecie ostatniego wydania (W. Wolter i M. Lipczyńska, „Elementy logiki. Wykład dla prawników”, wyd. 3, Warszawa–Wrocław, 1980, ss. 280)

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Sobol-Kołodziejczyk, Piotr
dc.contributor.author Zielinski, Marek
dc.date.accessioned 2016-12-05T12:37:04Z
dc.date.available 2016-12-05T12:37:04Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 18/2016, s. 197–203 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2177
dc.description.abstract W tekście podjęta została analiza treści zawartych w ostatnim wydaniu podręcznika W. Woltera i M. Lipczyńskiej Logika dla prawników. Podstawowym celem niniejszej pracy jest wykazanie, że z dydaktycznego punktu widzenia omawiana książka nie straciła na aktualności i z tego względu może stanowić cenną pomoc w przyswajaniu podstawowej wiedzy z zakresu logiki. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The central aim of this text is analysis the contents included in last edition of Władysław Wolter’s Logic for Lawyers. From dydactic point of view this book is still present and from this reason can be valuable support in the process of logic learning. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject logika pl_PL.UTF-8
dc.subject dydaktyka logiki pl_PL.UTF-8
dc.subject Władysław Wolter pl_PL.UTF-8
dc.subject logic pl_PL.UTF-8
dc.subject dydactic of logic pl_PL.UTF-8
dc.title Kilka uwag polemicznych w sprawie „Logiki dla prawników” Władysława Woltera w trzydziestopięciolecie ostatniego wydania (W. Wolter i M. Lipczyńska, „Elementy logiki. Wykład dla prawników”, wyd. 3, Warszawa–Wrocław, 1980, ss. 280) pl_PL.UTF-8
dc.type review pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2016.18.11


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje