Repozytorium UR

Adwokatura polska w okresie rozbiorów (uwagi historycznoprawne)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kopciuch, Krzysztof
dc.date.accessioned 2016-12-05T11:08:52Z
dc.date.available 2016-12-05T11:08:52Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 18/2016, s. 105–115 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2172
dc.description.abstract Artykuł przedstawia rys historycznoprawny adwokatury polskiej w czasach rozbiorów. Przedstawiono podstawy prawne jej funkcjonowania oraz element pracy społecznej, zawodowej i politycznej adwokatów jako wyraz walki o zachowanie polskości w narodzie. Opracowanie składa się z czterech części. Jako determinantę uwzględniono poszczególne tereny rozbiorów, zaczynając od czasów Księstwa Warszawskiego stworzonego przez Napoleona I. W kolejnych częściach omówiono zarys walki o polskich charakter adwokatury w zaborach pruskim i rosyjskim. Opracowanie zamyka charakterystyka warunków wykonywania zwodu na ziemiach zaboru austriackiego oraz próby scalenia adwokatury polskiej pomimo rozbicia rozbiorowego podejmowane na początku XX w. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents the history of Polish legal profession in times of partitions in terms of its social work, professional and political as an expression of the struggle for preservation of Polishness in the Polish nation. The work consists of four parts, as determinants into account the different areas of the partitions, starting from the time of the Duchy of Warsaw created by Napoleon I. The following sections discuss outline the struggle for Polish nature of the profession of the annexations Prussian and Russian. Developing closes the air terminal characteristics of the conditions of implementation of the lands under Austrian rule, and try to merge a Polish legal profession, despite the breakdown of the partition, made at the beginning of the twentieth century. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject adwokat pl_PL.UTF-8
dc.subject samorząd adwokacki pl_PL.UTF-8
dc.subject zabory pl_PL.UTF-8
dc.subject Księstwo Warszawskie pl_PL.UTF-8
dc.subject Galicja pl_PL.UTF-8
dc.subject Wielkie Księstwo Poznańskie pl_PL.UTF-8
dc.subject Królestwo Polskie pl_PL.UTF-8
dc.subject lawyer pl_PL.UTF-8
dc.subject the Bar Association pl_PL.UTF-8
dc.subject the partitions pl_PL.UTF-8
dc.subject the Duchy of Warsaw pl_PL.UTF-8
dc.subject the Grand Duchy of Poznan pl_PL.UTF-8
dc.subject the Polish Kingdom pl_PL.UTF-8
dc.title Adwokatura polska w okresie rozbiorów (uwagi historycznoprawne) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2016.18.6


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje