Repozytorium UR

Przeglądaj Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo 18 (2016) według tytułu

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Przeglądaj Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo 18 (2016) według tytułu

Sortuj według: Kolejność: Wyniki:

  • Curzytek, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
    Dokumentacja jest odzwierciedleniem działalności statutowej prowadzonej przez dany podmiot. Dobrze prowadzona dokumentacja zależy od znajomości przepisów prawa o tworzeniu prawidłowej dokumentacji pod względem technicznym ...
  • Bujňáková, Mária (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
    Prawo podatkowe oparte jest nie tylko na podstawowych zasadach administracji podatkowej, ale na innych regułach, które nie są wprawdzie wyraźnie zdefiniowane, ale ich istnienie wynika bezpośrednio z poszczególnych przepisów ...

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Informacje