Repozytorium UR

Erazm Józef Jerzmanowski (1844-1909). Wynalazca-biznesmen-filantrop

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Więch, Arkadiusz Stanisław
dc.date.accessioned 2016-12-02T12:56:50Z
dc.date.available 2016-12-02T12:56:50Z
dc.date.issued 2016-12-16
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2165
dc.description.abstract W rozprawie doktorskiej Arkadiusz S. Więch przedstawia biografię Erazma Józefa Jerzmanowskiego: powstańca styczniowego, emigranta, wynalazcy, biznesmena i filantropa oraz dokonuje analizy poszczególnych kierunków jego działalności biznesowej, filantropijnej oraz społecznej. Urodzony w 1844 roku Jerzmanowski dzięki swojej pracy stał się najbogatszym Polakiem w Stanach Zjednoczonych końca XIX wieku, a dzięki testamentowemu zapisowi obdarzony został przydomkiem „Polskiego Nobla”. Ustanowiona przez niego fundacja tworzyła przyznawaną przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie nagrodę, którą ze względu na jej wartość i prestiż bardzo szybko porównano z funduszem Alfreda Nobla. Nagroda fundacji im. Erazma i Anny małżonków Jerzmanowskich stanowiła dzieło życia Erazma Jerzmanowskiego, dlatego też Więch przedstawia nie tylko kryteria nagrody, ale także okoliczności jej przyznawania w latach 1915-1938. Jej laureatami byli m. in. Henryk Sienkiewicz, Ignacy Jan Paderewski, Jan Kasprowicz, Oswald Balzer, Władysław Abraham. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Arkadiusz S. Więch in his doctoral dissertation presents a biography of Erasmus Joseph Jerzmanowski: January uprising insurgent, immigrant, inventor, businessman as well as philanthropist, and analyzes individual forms of his activity in the fields of business, charity and society. Born in 1844 Jerzmanowski due to his work became the richest Pole in the United States at the end of 19h century. Thanks to his will and various public donation was known as "the Polish Nobel". The foundation established by him was the cornerstone of the award given by the Polish Academy of Sciences and Arts in Krakow; award, because of its value and prestige very quickly compared with the fund of Alfred Nobel. The Erasmus and Anna Jerzmanowskis’ Award was the work of his life. Arkadiusz Więch shows not only its criteria, but also the circumstances of her grant between the years 1915 and 1938. Among its laureates were various famous Poles such as: Henryk Sienkiewicz, Ignacy Jan Paderewski, Jan Kasprowicz, Oswald Balzer, and Władysław Abraham. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Filantropia pl_PL.UTF-8
dc.subject Nobel pl_PL.UTF-8
dc.subject Jerzmanowski pl_PL.UTF-8
dc.subject Polonia pl_PL.UTF-8
dc.subject Kraków pl_PL.UTF-8
dc.subject Philanthropy pl_PL.UTF-8
dc.subject Poland pl_PL.UTF-8
dc.subject Krakow pl_PL.UTF-8
dc.title Erazm Józef Jerzmanowski (1844-1909). Wynalazca-biznesmen-filantrop pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Erasmus Joseph Jerzmanowski (1844-1909). Inventor-businessman-philanthropist pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje