Repozytorium UR

First sites of Corded Ware culture from the high part of the Bieszczady Mountains (south east Poland)

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Pelisiak, Andrzej
dc.contributor.author Maj, Zbigniew
dc.contributor.author Bajda, Łukasz
dc.date.accessioned 2016-11-22T14:32:31Z
dc.date.available 2016-11-22T14:32:31Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 36/2015, s. 19–24 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 0137-5725
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2139
dc.description.abstract The report discusses the discovery of the Late Neolithic material coming from Bieszczady Mountains. All the sites were found on a relatively small area of Połonina Wetlińska. These finds signalize a range of innovative practices which took place in highest parts of the Bieszczady Mountains. They imply seasonal activity of Late Neolithic and Early Bronze Age people in the high zone mountainous landscapes. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Niniejsze opracowanie dotyczy późno neolitycznych materiałów odkrytych w Bieszczadach Wysokich. Wszystkie stanowiska zarejestrowano na stosunkowo niewielkim obszarze Połoniny Wetlińskiej. Są to pojedyncze przedmioty wykonane technikami krzemieniarskimi oraz fragmenty ceramiki. Grocik z rogowca menilitowego jest typowy dla kultury ceramiki sznurowej. Cechy technologiczne ceramiki sugerują również związek z tą kulturą. Drapacz ma cechy neolityczne i również, z pewnymi zastrzeżeniami, można go łączyć z ta jednostką kulturową. Materiały z Połoniny Wetlińskiej dobrze korespondują ze śladami aktywności człowieka z bieszczadzkich diagramów pyłkowych. Są najprawdopodobniej pozostałością sezonowych wypasów zwierząt na tych terenach. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Muzeum Okręgowe w Rzeszowie; Instytut Archeologii UR; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego; Oficyna Wydawnicza „Zimowit” pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Bieszczady Mountains pl_PL.UTF-8
dc.subject Late Neolithic pl_PL.UTF-8
dc.subject transhumance pl_PL.UTF-8
dc.subject stone artefacts pl_PL.UTF-8
dc.subject Corded Ware culture pl_PL.UTF-8
dc.subject salt springs pl_PL.UTF-8
dc.title First sites of Corded Ware culture from the high part of the Bieszczady Mountains (south east Poland) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/misroa.2015.36.3


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje