Repozytorium UR

Галицькa регіоналістика на сторінках часопису „Kwartalnik Historyczny” (1887–1914)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Лазурко, Лідія
dc.date.accessioned 2016-11-18T08:32:00Z
dc.date.available 2016-11-18T08:32:00Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Galicja. Studia i materiały nr 1/2015, s. 252–269 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-231-0
dc.identifier.issn 2450-5854
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2089
dc.description.abstract Artykuł został poświęcony badaniom regionalnym na łamach „Kwartalnika Historycznego” przełomu XIX/XX w. Autorka ukazuje wkład uczonych skupionych wokół Towarzystwa Historycznego we Lwowie w rozwój regionalistyki w Galicji. Wskazuje na preferencje badawcze poszczególnych historyków, określa i wartościuje ich cele oraz metody pracy. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This article has been devoted to regional studies in the journal Historic Quarterly at the turn of the 19th and 20th century. The author shows the input of scientists concentrated around the Historic Society in Lvov into the development of regionalism in Galicia. She indicates research preferences of particular historians, defines and evaluates their goals and methods. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso ukr pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Kwartalnik Historyczny pl_PL.UTF-8
dc.subject Towarzystwo Historyczne we Lwowie pl_PL.UTF-8
dc.subject historiografia pl_PL.UTF-8
dc.subject regionalistyka pl_PL.UTF-8
dc.subject Historic Quarterly pl_PL.UTF-8
dc.subject Historic Society in Lvov pl_PL.UTF-8
dc.subject historiography pl_PL.UTF-8
dc.subject regionalism pl_PL.UTF-8
dc.title Галицькa регіоналістика на сторінках часопису „Kwartalnik Historyczny” (1887–1914) pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Regionalistyka galicyjska na łamach czasopisma „Kwartalnik Historyczny” (1887–1914) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje