Repozytorium UR

Львівська історична школа Михайла Грушевського: становлення, функціонування, структура

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Тельвак, Віталій
dc.contributor.author Педич, Василь
dc.date.accessioned 2016-11-18T08:24:00Z
dc.date.available 2016-11-18T08:24:00Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Galicja. Studia i materiały nr 1/2015, s. 229–251 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-231-0
dc.identifier.issn 2450-5854
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2088
dc.description.abstract W artykule poruszono kwestie powstania, a w szczególności funkcjonowania lwowskiej szkoły historycznej Mychajła Hruszewskiego. Zwrócono uwagę na jej dwustopniową strukturę. Dostrzeżono znaczenie prowadzonego przez historyka na Uniwersytecie Lwowskim seminarium naukowego jako podstawy instytucjonalnej rzutującej na postawy badawcze i zainteresowania twórcze studentów. Równie istotne dla rozwoju naukowego zwłaszcza młodych badaczy ukraińskich były zajęcia prowadzone w historyczno-filozoficznej sekcji Naukowego Towarzystwa im. Szewczenki. Stwierdzono, że działalność naukowo-dydaktyczna Hruszewskiego prowadziła do przygotowania młodych badaczy ukraińskiej nauki. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In this article the issue of establishing and in particular functioning of the Mychailo Hruszewski’s Lvov history school. Attention has been paid to its two-level structure. The significance of the scientific seminar conducted by the historian at the Lvov University has been notes as an institutional basis influencing research attitudes and creative interests of his students. Equally significant for the scientific development especially of young Ukrainian researchers were classes given in the historic-philosophical section of the Scientific Society named by Szewczenko. It has been stated that scientific-didactic activity of Hruszewski led to the preparation of young researchers of the Ukrainian science. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso ukr pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Uniwersytet Lwowski pl_PL.UTF-8
dc.subject Mychajło Hruszewski pl_PL.UTF-8
dc.subject Naukowe Towarzystwo im. Tarasa Szewczenki pl_PL.UTF-8
dc.subject Lvov University pl_PL.UTF-8
dc.subject Mychailo Hruszewski pl_PL.UTF-8
dc.subject Scientific Society named by Taras Szewczenko pl_PL.UTF-8
dc.title Львівська історична школа Михайла Грушевського: становлення, функціонування, структура pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Lwowska szkoła historyczna Mychajły Hruszewskiego: powstanie, działalność, struktura pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje