Repozytorium UR

Dynamika zmian ekosystemów leśnych pod wpływem imisji przemysłowych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Falencka-Jabłońska, Małgorzata
dc.date.accessioned 2016-11-14T10:30:51Z
dc.date.available 2016-11-14T10:30:51Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 273–279 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2055
dc.description.abstract W artykule przedstawione zostały wyniki badań ekosystemów leśnych pod wpływem immisji przemysłowych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym oraz proces powstawania pustyni industriogennej. Wskazano, że wyniki wieloletnich badań procesów degradacji środowiska przyrodniczego stanowią podstawę i mogą być wykorzystane w procesie dydaktycznym przyczynowo-skutkowego odzwierciedlenia relacji człowiek–środowisko. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents the results of forest ecosystems under the influence of industrial immission in the Upper Silesian Industrial Region and the emergence of desert indium-striogennej. It was pointed out that the results of years of research processes of degradation of the natural environment are the basis and can be used in the teaching process of cause-and-effect relationships reflect the human-environment. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject pustynia przemysłowa pl_PL.UTF-8
dc.subject Górnośląski Okręg przemysłowy pl_PL.UTF-8
dc.subject immisje przemysłowe pl_PL.UTF-8
dc.subject zmiany ekosystemów leśnych pl_PL.UTF-8
dc.subject Industrial desert pl_PL.UTF-8
dc.subject Upper Silesian industrial pl_PL.UTF-8
dc.subject industrial nuisance pl_PL.UTF-8
dc.subject changes in forest ecosystems pl_PL.UTF-8
dc.title Dynamika zmian ekosystemów leśnych pod wpływem imisji przemysłowych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Dynamics of changes in forest ecosystems under the influence of industrial immissions pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.3.41


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje