Repozytorium UR

Preferowane metody doskonalenia kompetencji pracowniczych – różnice międzypokoleniowe

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mendryk, Iwona
dc.date.accessioned 2016-11-14T09:48:10Z
dc.date.available 2016-11-14T09:48:10Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 245–251 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2051
dc.description Artykuł powstał w ramach Grantu NCN: „Potencjał kompetencyjny wybranych grup pracowników w aspekcie zarządzania różnorodnością w innowacyjnych przedsiębiorstwach”, 2013/09/B/HS4/01307 pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Jednym z kluczowych instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi staje się obecnie zarządzanie kompetencjami. Uwagę zarówno teoretyków zarządzania, jak i praktyków zajmuje poszukiwanie rozwiązań ułatwiających identyfikację i rozwój kompetencji. Skuteczność zarządzania kompetencjami pracowników może zwiększać m.in. implementacja programów wspierania doskonalenia kompetencji. Celem artykułu jest identyfikacja różnic w zakresie preferowanych metod doskonalenia kompetencji pracowników w różnym wieku, reprezentantów pokoleń Y, X i Baby Boomers. Na podstawie wyników badań, w których uczestniczyło 2027 osób zatrudnionych w dużych i średnich przedsiębiorstwach, wskazano na preferowane przez pracowników w różnym wieku metody doskonalenia kompetencji oraz sformułowano wnioski dla potrzeb HRM na podstawie stwierdzonych różnic. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Currently, competence management has become one of the critical instruments of HR management. Both management theoreticians and practitioners are focused on search for solutions facilitating competences’ identification and development. Efficiency of employees’ competences’ management may contribute e.g. to the implementation of programs supporting competence development. The objective of the present paper is the identification of differences in the preferred methods of competence development as regards employees of various age-representatives of the Generation Y, X, and Baby Boomers. On the basis of the study encompassing 2027 employees of large and medium companies, the preferred methods of competence development of employees in various age groups were indicated, and recommendations for HRM based on the observed differences were offered. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject zarządzanie kompetencjami pracowników pl_PL.UTF-8
dc.subject doskonalenie kompetencji pl_PL.UTF-8
dc.subject metody doskonalenia kompetencji pl_PL.UTF-8
dc.subject preferowane metody doskonalenia kompetencji pl_PL.UTF-8
dc.subject pokolenie Baby Boomers pl_PL.UTF-8
dc.subject pokolenie X pl_PL.UTF-8
dc.subject pokolenie Y pl_PL.UTF-8
dc.subject employees’ competences’ management pl_PL.UTF-8
dc.subject competence development pl_PL.UTF-8
dc.subject competence development methods pl_PL.UTF-8
dc.subject preferred methods of competence development pl_PL.UTF-8
dc.subject Baby Boomers pl_PL.UTF-8
dc.subject Generation X pl_PL.UTF-8
dc.subject Generation Y pl_PL.UTF-8
dc.title Preferowane metody doskonalenia kompetencji pracowniczych – różnice międzypokoleniowe pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Preferred methods of employee competences’ development – cross-generational differences pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.3.37


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje