Repozytorium UR

Wpływ rodzaju wizualizacji materiałów e-learningowych na przyrost poziomu wiedzy badanych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lis, Renata
dc.contributor.author Kosicka, Ewelina
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:29:11Z
dc.date.available 2016-11-14T08:29:11Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 197–203 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2044
dc.description.abstract Koncepcja kształcenia z wykorzystaniem komputera stale zyskuje nowych zwolenników, a wśród instytucji korzystających z takich rozwiązań coraz częściej pojawiają się uczelnie wyższe. Jest to efektem dynamicznej zmiany niektórych treści dydaktycznych, a sama forma nauczania z wykorzystaniem materiałów e-learningowych daje możliwość ich aktualizacji i szybkiej modernizacji. Istotną kwestią w przypadku projektowania szkoleń e-learningowych jest zastosowanie odpowiednich rodzajów wizualizacji treści służących zwiększeniu efektywność nauczania. W artykule przedstawiono i omówiono wyniki przeprowadzonych badań dotyczących wpływu sposobu wizualizacji treści dydaktycznych w kursach e-learningowych na poziom przyrostu wiedzy. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The concept of education with the use of a computer is constantly gaining supporters, and higher education units are among the institutions using such solutions. This is the effect of a dynamic change in certain didactic content, and the very form of teaching with the use of e-learning gives the possibility of their updating and quick modernisation. An important issue while designing e-learning courses is the use of appropriate types of visualising the content, used in order to improve the effectiveness of teaching. The article presents and discusses the results of the research concerning the influence of the way of visualising the didactic content in e-learning courses on the level of increase in knowledge. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject wizualizacja pl_PL.UTF-8
dc.subject e-learning pl_PL.UTF-8
dc.subject wskaźnik przyrostu wiedzy pl_PL.UTF-8
dc.subject efektywność kształcenia pl_PL.UTF-8
dc.subject visualization pl_PL.UTF-8
dc.subject knowledge increase indicator pl_PL.UTF-8
dc.subject effectiveness of training pl_PL.UTF-8
dc.title Wpływ rodzaju wizualizacji materiałów e-learningowych na przyrost poziomu wiedzy badanych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The impact of the type of visualization e-learning materials at knowledge level pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.3.30


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje