Repozytorium UR

Kompetencje informatyczne w samoocenie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ordon, Urszula
dc.contributor.author Serwatko, Katarzyna
dc.date.accessioned 2016-11-09T11:05:49Z
dc.date.available 2016-11-09T11:05:49Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 152–156 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2037
dc.description.abstract Autorki poruszają w artykule kwestie związane z kompetencjami informatycznymi i ich samooceną dokonaną przez nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kompetencje informatyczne tej grupy zawodowej są niezwykle istotne w kontekście oceny kształcenia i uczenia się przez całe życie. Stanowią także istotny element podtrzymywania i rozwoju jakości komunikacji w edukacji na każdym poziomie nauczania. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In the article the authors brings up issues associated with computer competence and their self-assessment made by teachers of the pre-school and early-school education. Computer competence of this occupational group is unusually significant in the context of evaluation of the education and the learning through the entire life. They also constitute a crucial element of supporting and the development of the quality of the communication in the education on every level of the teaching. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject nauczyciel pl_PL.UTF-8
dc.subject uczeń pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna pl_PL.UTF-8
dc.subject kompetencje informatyczne pl_PL.UTF-8
dc.subject teacher pl_PL.UTF-8
dc.subject pupil pl_PL.UTF-8
dc.subject pre-school and early-school education pl_PL.UTF-8
dc.subject computer competence pl_PL.UTF-8
dc.title Kompetencje informatyczne w samoocenie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Evaluation of kindergarten and early school teachers concern-ing their Information Technology skills pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.3.23


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje