Repozytorium UR

Edukacyjne zastosowania wirtualizacji aplikacji

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lis, Robert
dc.date.accessioned 2016-11-09T10:55:41Z
dc.date.available 2016-11-09T10:55:41Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 149–151 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2036
dc.description.abstract Rozwój technologii informacyjnych oraz komunikacji elektronicznej daje możliwości stosowania wielu form kształcenia. Instytucje edukacyjne dostosowują swoją ofertę do zmieniających się wymogów stawianych przez rynek pracy. Dzięki zastosowaniu wirtualizacji uelastycznia się środowisko informatyczne szkolnych pracowni oraz zwiększa się ekonomiczne uzasadnienie wydatków na sprzęt komputerowy. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Development of Information Technology and Electronic Communications provides scope for many form of Education. Educational institutions adjust their offer to do the changing requirements of the labor market. Using virtualization is changing IT environment for school and increasing economic justification for spending on computer equipment. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject wirtualizacja pl_PL.UTF-8
dc.subject maszyna wirtualna pl_PL.UTF-8
dc.subject host pl_PL.UTF-8
dc.subject gość pl_PL.UTF-8
dc.subject hiperwizor pl_PL.UTF-8
dc.subject virtualization pl_PL.UTF-8
dc.subject virtual machine pl_PL.UTF-8
dc.subject guest pl_PL.UTF-8
dc.subject hypervisor pl_PL.UTF-8
dc.title Edukacyjne zastosowania wirtualizacji aplikacji pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The use of application virtualization in education pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.3.22


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje