Repozytorium UR

Umiejętność programowania jako element kształcenia studentów kierunków nieinformatycznych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kulasa, Jerzy
dc.contributor.author Nizioł, Anna
dc.date.accessioned 2016-11-08T12:46:22Z
dc.date.available 2016-11-08T12:46:22Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 135–142 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2034
dc.description.abstract Progności rynku pracy, mówiąc o kompetencjach cyfrowych, szczególne miejsce przypisują programowaniu. Niektórzy z nich stawiają tezy, że języki programowanie staną się nowym alfabetem profesjonalistów XXI w. W publicznej dyskusji na temat edukacji coraz częściej podkreśla się fakt, że we współczesnym świecie umiejętność programowania staje się trzecim, wręcz niezbędnym językiem. Stąd też celem tego opracowania jest zweryfikowanie poziomu wiedzy i umiejętności programowania wśród studentów kierunku nieinformatycznego, ale bardzo intensywnie korzystającego z różnorodnych narzędzi informatycznych w trakcie zajęć z przedmiotów praktycznych, a także wykorzystania (lub zamiaru wykorzystania) oraz oceny przydatności programowania w przyszłej pracy zawodowej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Labour market forecasters while talking about digital skills focus their main attention on programming. Some propose the thesis that programming languages are to become 21th century professionals’ alphabet. In public discussion concerning education it is more and more often highlighted that the computer programming skill is becoming the third crucial language. Therefore the aim of this thesis is to verify the level of knowledge and computer programming skills among the students of non-IT degree courses though those who intensively use variable IT devices during the classes of practical subjects as well as the usage (or intentions of using) and evaluation of the programming usefulness in the future occupation. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject umiejętność programowania pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject studenci pl_PL.UTF-8
dc.subject computer programming skills pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject students pl_PL.UTF-8
dc.title Umiejętność programowania jako element kształcenia studentów kierunków nieinformatycznych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Computer programming skills as a part of Students’ education in non-IT degree course pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.3.20


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje