Repozytorium UR

Realizacja informatycznego systemu zarządzania szkołą na podstawie analizy wyników badań

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tuczyński, Krystian
dc.date.accessioned 2016-11-08T11:53:58Z
dc.date.available 2016-11-08T11:53:58Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 128–134 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2033
dc.description.abstract Artykuł ukazuje realizację informatycznego systemu zarządzania szkołą. Wspomniany system powstał na podstawie szczegółowej i wielowymiarowej analizy wyników badań pedagogicznych z zakresu efektywności wykorzystywania e-dzienników w szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Powstałe oprogramowanie cechuje duża łatwość obsługi i intuicyjność, w związku z czym mogłoby być ono wprowadzone do obecnych systemów szkolnych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents the implementation of the management system of the school. This system was based on a detailed and multidimensional analysis of the results of educational research in the field of efficiency of use of e-journals in primary and secondary schools. The resulting software is characterized by high ease of use and intuitive, and it could be introduced into the current school systems. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject e-dziennik pl_PL.UTF-8
dc.subject elektroniczny system zarządzania szkołą pl_PL.UTF-8
dc.subject badania pedagogiczne pl_PL.UTF-8
dc.subject nowoczesne technologie pl_PL.UTF-8
dc.subject e-journal pl_PL.UTF-8
dc.subject system management school pl_PL.UTF-8
dc.subject pedagogical research pl_PL.UTF-8
dc.subject modern technology pl_PL.UTF-8
dc.title Realizacja informatycznego systemu zarządzania szkołą na podstawie analizy wyników badań pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Implementation system management school based on the analysis of the results of research pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.3.19


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje