Repozytorium UR

Edukacja zdalna w strategii szkoły wyższej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Morańska, Danuta
dc.date.accessioned 2016-11-08T11:38:49Z
dc.date.available 2016-11-08T11:38:49Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 115–121 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2031
dc.description.abstract Cechą charakterystyczną początku XXI w. jest rozwój nowoczesnych form kształcenia z wykorzystaniem internetu. Przyczyn występowania tego zjawiska należy się doszukiwać w rozwoju technologii sieciowych oraz zachodzących procesach globalizacji sprzyjających wzrostowi znaczenia edukacji na odległość. Jej różne modele są ciągle dyskutowane, testowane i wdrażane, począwszy od wykorzystania internetu jako dodatkowego źródła informacji, po całkowicie zdalny proces uczenia się, włącznie z kontrolą aktywności oraz oceną wyników nauczania i tworzeniem społeczności uczących się. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The characteristic feature of the beginning of the XXI century is the development of modern teaching forms with the use of the internet. The development of network technologies and globalization processes favoring the growth of distance learning significance are the reasons for such a phenomenon. The distance learning various models are being constantly discussed tested and implemented. It concerns the use of the Internet as the additional source of information and entirely remote learning process, including the activities monitoring, assessment of learning outcomes and creation of learning communities. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject kształcenie akademickie pl_PL.UTF-8
dc.subject e-learning pl_PL.UTF-8
dc.subject teaching high school pl_PL.UTF-8
dc.subject quality of education pl_PL.UTF-8
dc.title Edukacja zdalna w strategii szkoły wyższej pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Distanse learning in the higher education institution strategy pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.3.17


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje