Repozytorium UR

Badanie układów komutacyjnych w kształceniu inżynierów informatyki

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Marszałek, Aleksander
dc.date.accessioned 2016-11-08T11:05:45Z
dc.date.available 2016-11-08T11:05:45Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 107–112 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2030
dc.description.abstract W artykule ukazano i uzasadniono umiejscowienie problematyki badań elektronicznych układów komutacyjnych w treściach kształcenia inżynierów kierunku informatyka. Na bazie analizy rozwiązań istniejących opisano projekt i realizację stanowiska do badania multipleksera, demultipleksera oraz szyny przesyłu danych. Stanowisko poddano wielokryterialnej ocenie sędziów kompetentnych, dokonano analizy wyników badań i wyciągnięto wnioski. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents and justifies the position of the research issues of electronic switching circuits within the curriculum of educating computer science engineers. Based on the analysis of existing solutions we have described the design and implementation of a stand to study the multiplexer, demultiplexer and data transfer bus. The stand has undergone assessment of competent judges, analysis of the research results and conclusions reached thereafter. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject edukacja informatyczna pl_PL.UTF-8
dc.subject układy komutacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject multiplekser pl_PL.UTF-8
dc.subject demultiplekser pl_PL.UTF-8
dc.subject techniczne środki kształcenia pl_PL.UTF-8
dc.subject computer science education pl_PL.UTF-8
dc.subject switching circuit pl_PL.UTF-8
dc.subject multiplexer pl_PL.UTF-8
dc.subject demultiplexer pl_PL.UTF-8
dc.subject teaching aids pl_PL.UTF-8
dc.title Badanie układów komutacyjnych w kształceniu inżynierów informatyki pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Testing of switching circuits in education of computer science engineers pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.3.16


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje