Repozytorium UR

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)2016 by Title

DSpace Repository

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)2016 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Szumna, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Edukacja wczesnoszkolna, mimo zachodzących powoli zmian, to wciąż etap zdominowany przez transmisyjny model nauczania oparty na nauczycielskim przekazie gotowych treści. Wprowadzenie do codziennych zajęć rzeczywistej ...
 • Hašková, Alena; Tóth, Matúš; Tureková, Ivana (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Základným predpokladom zdarného priebehu akéhokoľvek verejného podujatia je garantovanie jeho bezpečnosti. Za týmto účelom je potrebné zabezpečiť náležité zaškolenie osôb podieľajúcich sa na realizácii priebehu podujatia. ...
 • Marszałek, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule ukazano i uzasadniono umiejscowienie problematyki badań elektronicznych układów komutacyjnych w treściach kształcenia inżynierów kierunku informatyka. Na bazie analizy rozwiązań istniejących opisano projekt i ...
 • Dusza, Bożena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Kapitał społeczny (zarówno indywidualny, jak i grupowy) jest niezbędny do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Tymczasem w społeczeństwie (nie tylko polskim) obserwowany jest jego deficyt. Badacze kapitału społecznego ...
 • Falencka-Jabłońska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule przedstawione zostały wyniki badań ekosystemów leśnych pod wpływem immisji przemysłowych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym oraz proces powstawania pustyni industriogennej. Wskazano, że wyniki wieloletnich badań ...
 • Morańska, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Cechą charakterystyczną początku XXI w. jest rozwój nowoczesnych form kształcenia z wykorzystaniem internetu. Przyczyn występowania tego zjawiska należy się doszukiwać w rozwoju technologii sieciowych oraz zachodzących ...
 • Lis, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Rozwój technologii informacyjnych oraz komunikacji elektronicznej daje możliwości stosowania wielu form kształcenia. Instytucje edukacyjne dostosowują swoją ofertę do zmieniających się wymogów stawianych przez rynek pracy. ...
 • Vlasenko, Fedir (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The article observes the main tendencies of modernization of Ukrainian education. Determines the place of humanitarian education in determined process. Determines the role of humanitarian education in the training of modern ...
 • Krotký, Jan; Korytář, Jindřich; Simbartl, Petr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The authors introduce a realistic concept of innovation in teaching technical subjects at primary schools with regard to sustainable development of industrial society. The concept is based on the published results of an ...
 • Mach, Petr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The article’s main topic is the research of primary school technical education in the Czech Republic, in the Federal Republic of Germany and in Slovakia. Modern society cannot do without technical development, information ...
 • Stolińska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  We współczesnym świecie coraz trudniej jest wskazać profesje, w których pracuje się indywidualnie. O tym, że wzrasta znaczenie umiejętności pracy zespołowej, świadczą badania prowadzone wśród pracodawców podkreślających, ...
 • Andrzejewska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule przedstawiono wyniki eksperymentu, w którym badano wpływ kolorowania kodu programu na proces jego analizy składniowej. Uczestnikami eksperymentu było 13 studentów kierunku informatyka. Zastosowano technikę ...
 • Muryjas, Piotr; Wawer, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W erze cyfryzacji wzrasta znaczenia podejścia analitycznego w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw. Z tego powodu coraz istotniejsze staje się posiadanie kompetencji posługiwania się analityką biznesową przez współczesnych ...
 • Ordon, Urszula; Serwatko, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Autorki poruszają w artykule kwestie związane z kompetencjami informatycznymi i ich samooceną dokonaną przez nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kompetencje informatyczne tej grupy zawodowej są niezwykle ...
 • Stolińska, Anna; Andrzejewska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Umiejętności percepcji, interpretacji i tworzenia materiałów wizualnych, wszechobecnych w zdominowanej cyfrowo rzeczywistości, stały się w ostatnich czasach przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. W artykule omówiono ...
 • Kosicka, Ewelina; Lis, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Realizowana na uczelniach technicznych tematyka kształcenia przyszłych inżynierów jest ściśle powiązana z zagadnieniami związanymi z nowymi technologiami, stosowanymi materiałami, a także z organizacją produkcji. Chcąc ...
 • Wasylewicz, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Artykuł jest próbą zwrócenia uwagi na kontrowersyjne praktyki młodzieży związane z umieszczaniem swoich zdjęć i filmów w sieci. Masowa publiczność „karmiona” jest niezliczonymi ilościami obrazów dostarczanych codziennie ...
 • Krupa, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule opisano zagadnienia realizowane w Pracowni Mechatroniki Samochodowej oraz aktualne jej wyposażenie. Ponadto przedstawiono szereg innowacyjnych pomocy dydaktycznych wykonanych przez studentów oraz perspektywy ...
 • Siekunova, Iuliia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The author of the article made an attempt to prove the relevance and importance of such topic as negotiations and diplomatic protocol as a mean of conflicts resolution. Bases of negotiations were determined; etymology of ...
 • Bánesz, Gabriel; Plachá, Ivana; Depešová, Jana (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  K medzipredmetový vzťahom, ktoré sa uplatňujú s predmetov technika, je pomerne málo vzdelávacích materiálov použiteľných v praxi. Autori vo svojom príspevku uvádzajú výsledky z tvorby a overovaní takýchto materiálov vo ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje