Repozytorium UR

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)2016 by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)2016 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Stolińska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  We współczesnym świecie coraz trudniej jest wskazać profesje, w których pracuje się indywidualnie. O tym, że wzrasta znaczenie umiejętności pracy zespołowej, świadczą badania prowadzone wśród pracodawców podkreślających, ...
 • Tuczyński, Krystian (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Artykuł ukazuje realizację informatycznego systemu zarządzania szkołą. Wspomniany system powstał na podstawie szczegółowej i wielowymiarowej analizy wyników badań pedagogicznych z zakresu efektywności wykorzystywania ...
 • Levcheniuk, E.V. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  In the article progress of humanities trends are considered in the conditions of development of globalization processes. The core principles of the organization of modern education must be the following: humanitarization, ...
 • Bałażak, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Artykuł dotyczy pobieżnego (z racji jego objętości) opisu stosunku współczesnego nauczyciela do pracy. Czynnikami wspomagającymi dokonanie analizy jest opis postaw wobec pracy pedago-gicznej, elementów wskazujących na ...
 • Stolińska, Anna; Andrzejewska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Umiejętności percepcji, interpretacji i tworzenia materiałów wizualnych, wszechobecnych w zdominowanej cyfrowo rzeczywistości, stały się w ostatnich czasach przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. W artykule omówiono ...
 • Zielińska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Artykuł podejmuje kwestie związane ze zmianą roli nauczyciela, którą wymusza charakter współczesnych przemian społecznych. Obecna forma edukacji oparta na schematycznym działaniu i „bezpiecznych” metodach nauczania nie ...
 • Wasylewicz, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Artykuł jest próbą zwrócenia uwagi na kontrowersyjne praktyki młodzieży związane z umieszczaniem swoich zdjęć i filmów w sieci. Masowa publiczność „karmiona” jest niezliczonymi ilościami obrazów dostarczanych codziennie ...
 • Širka, Ján; Šebo, Miroslav (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Celoživotné vzdelávanie je programom dnešnej doby a cieľom vzdelávacích inštitúcií je vytvárať a inovovať obsahy vzdelávania seniorom študujúcim na UTV. Príspevok približujemoderné formyvzdelávania seniorov s využitím ...
 • Kulasa, Jerzy; Nizioł, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Progności rynku pracy, mówiąc o kompetencjach cyfrowych, szczególne miejsce przypisują programowaniu. Niektórzy z nich stawiają tezy, że języki programowanie staną się nowym alfabetem profesjonalistów XXI w. W publicznej ...
 • Mach, Petr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The article’s main topic is the research of primary school technical education in the Czech Republic, in the Federal Republic of Germany and in Slovakia. Modern society cannot do without technical development, information ...
 • Bánesz, Gabriel; Tomková, Viera (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Katedra techniky a informačných technológií rieši projekty so zameraním na vzdialené laboratóriá v dištančných formách vzdelávania, ktoré môžu používať študenti odbornej univerzitnej katedry jednak v dištančnej forme a ...
 • Musiał, Emilia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na rolę relacji między uczniami i nauczycielami, od których zależą nie tylko zainteresowania i zamiłowania uczniów do danego przedmiotu, ich wyniki i konkretne wiadomości, ale także ...
 • Mendryk, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Jednym z kluczowych instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi staje się obecnie zarządzanie kompetencjami. Uwagę zarówno teoretyków zarządzania, jak i praktyków zajmuje poszukiwanie rozwiązań ułatwiających identyfikację ...
 • Soler, Urszula (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Młodzieżowe organizacje proobronne stanowią coraz istotniejszy element polskiego systemu bezpieczeństwa. Poprzez swoje różnorodne działania służą polskiej edukacji proobronnej i przyczyniają się do kształtowania postaw ...
 • Tvarúžka, Václav (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The paper deals with the part project activities for popularisation of science and technology focused on popularisation and technology education. The accent put on information technology and internet sources blocked the ...
 • Muryjas, Piotr; Wawer, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W erze cyfryzacji wzrasta znaczenia podejścia analitycznego w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw. Z tego powodu coraz istotniejsze staje się posiadanie kompetencji posługiwania się analityką biznesową przez współczesnych ...
 • Czerski, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W niniejszym artykule poruszona została tematyka znajomości tablic interaktywnych przez doradców metodycznych. Na wstępie opisane zostało, kim są doradcy i jaką rolę pełnią w systemie edukacji w świetle obowiązujących ...
 • Kostiuk, Oleksandr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  In the article the possibility of unification of Poland, Ukraine, Lithuania and Belarus in a confederal association. Analyzes the political, economic, military and social benefits of working in these countries. The reasons ...
 • Szumna, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Edukacja wczesnoszkolna, mimo zachodzących powoli zmian, to wciąż etap zdominowany przez transmisyjny model nauczania oparty na nauczycielskim przekazie gotowych treści. Wprowadzenie do codziennych zajęć rzeczywistej ...
 • Krupa, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule opisano zagadnienia realizowane w Pracowni Mechatroniki Samochodowej oraz aktualne jej wyposażenie. Ponadto przedstawiono szereg innowacyjnych pomocy dydaktycznych wykonanych przez studentów oraz perspektywy ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje