Repozytorium UR

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)2016 by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)2016 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Lulek, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Współczesny system kształcenia nie kończy się na szkole jako formalnym podmiocie odpowiedzialnym za proces kształcenia i wychowania młodego pokolenia. Dzieci i młodzież zdobywają wiedzę i kształtują umiejętności także w ...
 • Babiarz, Mirosław; Garbuzik, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Harmonia życia i współdziałania wspólnoty zależy od zestawu wartości, z jakim mamy do czynienia w danym społeczeństwie, a więc z tym wszystkim, co łączy ludzi. Od systemu wartości, jakim kierujemy się w życiu, bardzo często ...
 • Vlasenko, Fedir (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The article observes the main tendencies of modernization of Ukrainian education. Determines the place of humanitarian education in determined process. Determines the role of humanitarian education in the training of modern ...
 • Marszałek, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule ukazano i uzasadniono umiejscowienie problematyki badań elektronicznych układów komutacyjnych w treściach kształcenia inżynierów kierunku informatyka. Na bazie analizy rozwiązań istniejących opisano projekt i ...
 • Krotký, Jan; Korytář, Jindřich; Simbartl, Petr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The authors introduce a realistic concept of innovation in teaching technical subjects at primary schools with regard to sustainable development of industrial society. The concept is based on the published results of an ...
 • Kosicka, Ewelina; Lis, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Realizowana na uczelniach technicznych tematyka kształcenia przyszłych inżynierów jest ściśle powiązana z zagadnieniami związanymi z nowymi technologiami, stosowanymi materiałami, a także z organizacją produkcji. Chcąc ...
 • Mach, Petr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The article’s main topic is the research of primary school technical education in the Czech Republic, in the Federal Republic of Germany and in Slovakia. Modern society cannot do without technical development, information ...
 • Tvarúžka, Václav (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The paper deals with the part project activities for popularisation of science and technology focused on popularisation and technology education. The accent put on information technology and internet sources blocked the ...
 • Levcheniuk, E.V. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  In the article progress of humanities trends are considered in the conditions of development of globalization processes. The core principles of the organization of modern education must be the following: humanitarization, ...
 • Szumna, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Edukacja wczesnoszkolna, mimo zachodzących powoli zmian, to wciąż etap zdominowany przez transmisyjny model nauczania oparty na nauczycielskim przekazie gotowych treści. Wprowadzenie do codziennych zajęć rzeczywistej ...
 • Stolińska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  We współczesnym świecie coraz trudniej jest wskazać profesje, w których pracuje się indywidualnie. O tym, że wzrasta znaczenie umiejętności pracy zespołowej, świadczą badania prowadzone wśród pracodawców podkreślających, ...
 • Soler, Urszula (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Młodzieżowe organizacje proobronne stanowią coraz istotniejszy element polskiego systemu bezpieczeństwa. Poprzez swoje różnorodne działania służą polskiej edukacji proobronnej i przyczyniają się do kształtowania postaw ...
 • Širka, Ján; Šebo, Miroslav (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Celoživotné vzdelávanie je programom dnešnej doby a cieľom vzdelávacích inštitúcií je vytvárať a inovovať obsahy vzdelávania seniorom študujúcim na UTV. Príspevok približujemoderné formyvzdelávania seniorov s využitím ...
 • Kulasa, Jerzy; Nizioł, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Progności rynku pracy, mówiąc o kompetencjach cyfrowych, szczególne miejsce przypisują programowaniu. Niektórzy z nich stawiają tezy, że języki programowanie staną się nowym alfabetem profesjonalistów XXI w. W publicznej ...
 • Morańska, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Cechą charakterystyczną początku XXI w. jest rozwój nowoczesnych form kształcenia z wykorzystaniem internetu. Przyczyn występowania tego zjawiska należy się doszukiwać w rozwoju technologii sieciowych oraz zachodzących ...
 • Bánesz, Gabriel; Tomková, Viera (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Katedra techniky a informačných technológií rieši projekty so zameraním na vzdialené laboratóriá v dištančných formách vzdelávania, ktoré môžu používať študenti odbornej univerzitnej katedry jednak v dištančnej forme a ...
 • Tuczyński, Krystian (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Artykuł ukazuje realizację informatycznego systemu zarządzania szkołą. Wspomniany system powstał na podstawie szczegółowej i wielowymiarowej analizy wyników badań pedagogicznych z zakresu efektywności wykorzystywania ...
 • Bánesz, Gabriel; Plachá, Ivana; Depešová, Jana (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  K medzipredmetový vzťahom, ktoré sa uplatňujú s predmetov technika, je pomerne málo vzdelávacích materiálov použiteľných v praxi. Autori vo svojom príspevku uvádzajú výsledky z tvorby a overovaní takýchto materiálov vo ...
 • Krupa, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule opisano zagadnienia realizowane w Pracowni Mechatroniki Samochodowej oraz aktualne jej wyposażenie. Ponadto przedstawiono szereg innowacyjnych pomocy dydaktycznych wykonanych przez studentów oraz perspektywy ...
 • Jabłoński, Bartosz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule zostały przedstawione wyniki badań dotyczące skuteczności wdrażania zwinnych metodyk w ramach realizowanych projektów przez wybrane grupy studentów technicznych. Została opisana zastosowana gra symulacyjna, która ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje