Repozytorium UR

Stres w pracy – wyzwanie w kształceniu przyszłych przedsiębiorców i menedżerów

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Walczyna, Anna
dc.date.accessioned 2016-10-27T10:28:06Z
dc.date.available 2016-10-27T10:28:06Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(16)/2016, s. 289–294 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2010
dc.description.abstract Przedmiotem artykułu jest kształcenie w zakresie stresu w pracy. Wskazując potencjalne stresory w pracy menedżerów i przedsiębiorców, ich odpowiedzialność za tworzenie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy oraz efektywność pracy – własną i podległych osób, autorka rekomenduje kształcenie w zakresie stresu w pracy skierowane do studentów kierunku zarządzanie. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The subject of the article is educating in the range of stress at work. Indicating potential stress factors at work of managers and entrepreneurs, their responsibility for creating safe and healthy working conditions and the productivity – own and of reporting persons, the author is recommending education in work stress management aimed at students of management studies. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject stres w pracy pl_PL.UTF-8
dc.subject zarządzanie stresem pl_PL.UTF-8
dc.subject kształcenie w zakresie stresu w pracy pl_PL.UTF-8
dc.subject stress in work pl_PL.UTF-8
dc.subject work stress management pl_PL.UTF-8
dc.subject education in work stress management pl_PL.UTF-8
dc.title Stres w pracy – wyzwanie w kształceniu przyszłych przedsiębiorców i menedżerów pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Stress in work – challenge in educating future entrepreneurs and managers pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.2.39


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje