Repozytorium UR

Edukacja przedsiębiorczości w szkole wyższej w opinii studentów

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Arent, Anna
dc.date.accessioned 2016-10-27T08:33:00Z
dc.date.available 2016-10-27T08:33:00Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(16)/2016, s. 278–283 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2008
dc.description.abstract W artykule poruszony został problem kształcenia studentów w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących związku pomiędzy intencjami przedsiębiorczymi studentów a nauczaniem przedsiębiorczości. W opracowaniu omówione zostały również oceny stopnia uzyskania kompetencji związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej przeprowadzone przez studentów. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article discussed problem of education of students in the field of setting up their own business. It presents results of studies on the relationship between entrepreneurial intentions of students and the teaching of entrepreneurship. The article discusses the assessment of the level of obtaining the competences for setting up new businesses, carried out by students. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject edukacja przedsiębiorczości pl_PL.UTF-8
dc.subject przedsiębiorczość pl_PL.UTF-8
dc.subject intencje przedsiębiorcze studentów pl_PL.UTF-8
dc.subject entrepreneurship education pl_PL.UTF-8
dc.subject entrepreneurship pl_PL.UTF-8
dc.subject entrepreneurial intentions of students pl_PL.UTF-8
dc.title Edukacja przedsiębiorczości w szkole wyższej w opinii studentów pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Entrepreneurship education in higher education in the students’ opinion pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.2.37


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje