Repozytorium UR

Možnosti využitia prostriedkov virtuálneho sveta vo vzdelávaní

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Tolochko, Svitlana
dc.contributor.author Lymar, Valeriia
dc.contributor.author Ridei, Nataliia
dc.date.accessioned 2016-10-27T07:40:09Z
dc.date.available 2016-10-27T07:40:09Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(16)/2016, s. 258–263 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2005
dc.description.abstract The paper is devoted to understanding the influence of economic competitiveness and environmental sustainability on education. It was concluded that national economic competitiveness is linked to intellectual and capital and is driven by knowledge, and innovation. Sustainable development requires an understanding of the complexity of the global ecosystem and of creative problem-solving to find solutions to ‘wicked problems’ such as that of reconciling economic activity with a sustainable environment. It was highlighted the following overarching needs to: give a higher profile to the notion of interdependence: how closely one part of an ecosystem is linked to and depends upon another; making humanity more aware of its own fragility on this planet; highlight the role of cooperation: problems faced will only be resolved by international cooperation; develop the notion of a global public good: environmental sustainability can only be achieved by trans ceding particular national or individual needs. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject economic competitiveness pl_PL.UTF-8
dc.subject environmental sustainability pl_PL.UTF-8
dc.subject pedagogics approaches pl_PL.UTF-8
dc.subject knowledge-based economy pl_PL.UTF-8
dc.subject human capital pl_PL.UTF-8
dc.subject interpersonal skills pl_PL.UTF-8
dc.title Možnosti využitia prostriedkov virtuálneho sveta vo vzdelávaní pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Possibilities of utilization of the virtual environments in education pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.2.34


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje