Repozytorium UR

Portale społecznościowe – szanse i zagrożenia dla młodego człowieka

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Garwol, Katarzyna
dc.date.accessioned 2016-10-26T09:20:35Z
dc.date.available 2016-10-26T09:20:35Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(16)/2016, s. 183–189 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1995
dc.description.abstract Artykuł podejmuje tematykę związaną z możliwościami i zagrożeniami, jakie dają współczesne social media, zwłaszcza w odniesieniu do ludzi młodych. Zawarta jest w nim krótka analiza polskiego rynku portali społecznościowych, opis wybranych badań na ich temat oraz analiza badań własnych autora przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article takes up the subject matter connected with the possibilities and dangers which are present in modern social media, especially for the young people. There is presented short analysis of Polish market of social media portals, description of the chosen research concerning them and the analysis of the own research of the author carried out among students of University of Rzeszow. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject portal społecznościowy pl_PL.UTF-8
dc.subject student pl_PL.UTF-8
dc.subject zagrożenie pl_PL.UTF-8
dc.subject szansa pl_PL.UTF-8
dc.subject social network pl_PL.UTF-8
dc.subject hazardousness pl_PL.UTF-8
dc.subject chance pl_PL.UTF-8
dc.title Portale społecznościowe – szanse i zagrożenia dla młodego człowieka pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Social media portals – possibilities and dangers for the young people pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.2.24


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje