Repozytorium UR

Zainteresowania techniczne studentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Marszałek, Aleksander
dc.date.accessioned 2016-10-26T07:36:48Z
dc.date.available 2016-10-26T07:36:48Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(16)/2016, s. 108–113 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1984
dc.description.abstract W artykule ukazano i uzasadniono potrzebę badań zainteresowań zawodowych, technicznych u studentów. Teoretyczne rozważania uzupełniono badaniami zainteresowań technicznych studentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In the article it is shown and justified the need for research of technical, vocational interests of university students. Theoretical considerations supplemented with research of technical interests of students course of study Education in Technology and Computer Science. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject zainteresowania pl_PL.UTF-8
dc.subject zainteresowania zawodowe pl_PL.UTF-8
dc.subject zainteresowania wyrażane pl_PL.UTF-8
dc.subject zainteresowania techniczne pl_PL.UTF-8
dc.subject dydaktyka szkoły wyższej pl_PL.UTF-8
dc.subject interests pl_PL.UTF-8
dc.subject vocational interests pl_PL.UTF-8
dc.subject technical interests pl_PL.UTF-8
dc.subject higher education pl_PL.UTF-8
dc.title Zainteresowania techniczne studentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Technical interests of students course of study education in technology and computer science pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.2.13


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje