Repozytorium UR

Zarządzanie zmianą jako warunek konieczny prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Zaborniak, Marlena
dc.date.accessioned 2016-10-25T10:36:21Z
dc.date.available 2016-10-25T10:36:21Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(16)/2016, s. 56–61 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1974
dc.description.abstract W artykule przedstawiono istotę procesu wprowadzania zmian w placówkach oświatowych oraz rolę, jaką pełnią prekursorzy zmian. Wskazano również przyczyny ograniczeń zarządzania zmianą oraz wyjaśniono, na czym polega efektywna komunikacja. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In the article it has been presented what is the essence of change management in the educa-tional institutions and what is the role of change leadership. On top of that it has been indicated what can limit change process and how to communicate in most effective manner. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject zarządzanie zmianą pl_PL.UTF-8
dc.subject zmiana organizacyjna pl_PL.UTF-8
dc.subject promotor zmian pl_PL.UTF-8
dc.subject lider oświaty pl_PL.UTF-8
dc.subject efektywne komunikowanie się pl_PL.UTF-8
dc.subject kultura otwartego dialogu pl_PL.UTF-8
dc.subject opór wobec zmian pl_PL.UTF-8
dc.subject change management pl_PL.UTF-8
dc.subject change leadership pl_PL.UTF-8
dc.subject education leadership pl_PL.UTF-8
dc.subject effective communication pl_PL.UTF-8
dc.subject open dialogue pl_PL.UTF-8
dc.subject resistance to change pl_PL.UTF-8
dc.title Zarządzanie zmianą jako warunek konieczny prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Change management as indispensable proper functioning of educational pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.2.6


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje