Repozytorium UR

Ewolucja problematyki badań Pana doktora Antoniego Zająca (w dniu nadania Jego imienia Pracowni Dydaktyki Ogólnej)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Furmanek, Waldemar
dc.date.accessioned 2016-10-25T09:37:50Z
dc.date.available 2016-10-25T09:37:50Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(16)/2016, s. 17–24 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1969
dc.description.abstract W artykule przedstawiona została droga rozwoju naukowego i praktycznej działalności dydaktycznej dr. A. Zająca, którego imieniem w dniu 14 marca nazwano Pracownię Dydaktyki Ogólnej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents the way of scientific and practical teaching activities Ph. D A. Zając, whose name on March 14 called of General Teaching Laboratory at the Faculty of Education at the University of Rzeszow. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject techniczne środki kształcenia pl_PL.UTF-8
dc.subject dydaktyka szkoły wyższej pl_PL.UTF-8
dc.subject przemiany oświaty pl_PL.UTF-8
dc.subject technical means of education pl_PL.UTF-8
dc.subject teaching in higher college pl_PL.UTF-8
dc.subject the transformation of education pl_PL.UTF-8
dc.title Ewolucja problematyki badań Pana doktora Antoniego Zająca (w dniu nadania Jego imienia Pracowni Dydaktyki Ogólnej) pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Evolution of problems of research of Ph.D Antoni Zając (On the day to give his name of General Teaching Laboratory) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.2.1


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje