Repozytorium UR

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(16)2016 by Title

DSpace Repository

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(16)2016 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Wrońska, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Dynamiczny rozwój mediów elektronicznych, a zwłaszcza multimediów interaktywnych, ich nieustannie wzrastający wpływ na odbiorców powoduje, że zachodzi konieczność przygotowania społeczeństwa do racjonalnego i efektywnego ...
 • Walczyna, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Przedmiotem artykułu jest kształcenie w zakresie stresu w pracy. Wskazując potencjalne stresory w pracy menedżerów i przedsiębiorców, ich odpowiedzialność za tworzenie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy oraz efektywność ...
 • Lorencowicz, Edmund; Koszel, Milan; Kocira, Sławomir; Uziak, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Computer technologies are widely used by students of any level of education. In the broad range of computer hardware mobile devices deserve special attention. They offer a number of benefits to students including the ...
 • Pękala, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Celem artykułu jest opisanie trzech wybranych testów do diagnozy i oceny zdolności i osiągnięć muzycznych dzieci i młodzieży szkolnej. Pierwszy z nich – średnia miara słuchu muzycznego Edwina E. Gordona – przeznaczony jest ...
 • Różowicz, Mariusz; Molga, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  AutoCAD system is commonly available software which forms the basis for computer aided design and is a significant work tool for engineers, designers or constructors. This article attempts to present the system of ...
 • Koziorowska, Anna; Stats, Katarzyna; Romerowicz-Misielak, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The paper presents the results of viability of breast cancer cells under the influence of electromagnetic field. MCF-7 cell line was subjected to an electromagnetic field with a frequency of 5 Hz, 60 Hz and 120 Hz and an ...
 • Noga, Henryk; Depešová, Jana; Nesterak, Tomasz; Kučerka, Daniel (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The necessity of the universal technical education of the youth, understood as providing them with the basis for technical culture, is a consequence of a widespread and still growing importance of technology in all domains ...
 • Ridei, Nataliia; Khitrenko, Tetiana; Pavliv, Alona; Khitrenko, Volodymyr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The analysis concepts and categorical apparatus of recreation in Ukraine on legal, reference, scientific and methodical literature sources are made. It is determined the features of structural organization of recreation ...
 • Krupa, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule zawarto charakterystykę treści kształcenia przedmiotu mechatronika samochodowa w nauczaniu-uczeniu się studentów kierunku mechatronika na Uniwersytecie Rzeszowskim ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ...
 • Kozík, Tomáš; Lukáčová, Danka; Kuna, Peter (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Technické vzdelávanie vychádza z každodenných potrieb človeka pri jeho aktívnej účasti na živote spoločnosti, či už na tvorbe spoločenských hodnôt alebo pri uspokojovaní osobných ambícií a záujmov. Autori príspevku zdôrazňujú ...
 • Kupilíková, Martina; Simbartl, Petr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Text nastiňuje možnost využití robotiky ve výuce na základní škole. Popisuje roboty Dash and Dot a jejich aktuální aplikace. Popis obou robotů a příslušných aplikací je doplněn fotografiemi. Na závěr je popsána možnost ...
 • Hilčenko, Slavoljub (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Functional-logical thoughtful capacities pertain among the essential work competencies when referring to hiring of young people today. Members of this so-called Generation „Z”, born in Serbia, most often characterize ...
 • Lis, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Edukacyjne systemy informatyczne to skomplikowane zasoby IT składające się z dużej liczby kilkuletnich komputerów i każdy z nich musi być dostępny dla osób uczących się. To powoduje, że dla nauczycieli informatyki zarządzanie ...
 • Nowak, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule poruszona została kwestia wykorzystania technologii informacyjnej w procesie kształcenia. Dzisiejsza szkoła musi korzystać z odpowiedniego oprogramowania dydaktycznego, które powoduje, że uczeń chętniej przyswaja ...
 • Marszałek, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule ukazano i uzasadniono potrzebę badań zainteresowań zawodowych, technicznych u studentów. Teoretyczne rozważania uzupełniono badaniami zainteresowań technicznych studentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna.
 • Zaborniak, Marlena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule przedstawiono istotę procesu wprowadzania zmian w placówkach oświatowych oraz rolę, jaką pełnią prekursorzy zmian. Wskazano również przyczyny ograniczeń zarządzania zmianą oraz wyjaśniono, na czym polega efektywna ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje