Repozytorium UR

Zjawisko eurosieroctwa w świetle badań statystycznych i opiniach społecznych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Skoczyńska-Prokopowicz, Barbara
dc.date.accessioned 2016-10-19T12:36:13Z
dc.date.available 2016-10-19T12:36:13Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Kazimierz Szmyd, Kultura-Przemiany-Edukacja T. 3 (2015), s. 168–177 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-253-2
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1945
dc.description.abstract Prezentowany tekst dotyczy funkcji rodziny oraz zmian, jakie w niej zachodzą w sytuacji migracji zarobkowej rodzica/rodziców. Autorka przytacza definicję zjawiska eurosieroctwa, ukazuje także skalę tego problemu, który jest jednym ze skutków ubocznych migracji, na podstawie badań prowadzonych na szczeblu regionalnym oraz badań własnych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The presented text is concerned with functions of the family and the changes that take place within the situation of parental migration to earn money. The author provides a definition of the phenomenon of Euro-orphanhood, she also reveals the extent of this problem, which is one of the side effects of migration, on the basis of the research conducted at the regional level and author's own studies. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject rodzina pl_PL.UTF-8
dc.subject migracja zarobkowa pl_PL.UTF-8
dc.subject eurosieroctwo pl_PL.UTF-8
dc.subject skutki pl_PL.UTF-8
dc.subject opinie pl_PL.UTF-8
dc.subject family pl_PL.UTF-8
dc.subject migration pl_PL.UTF-8
dc.subject Euro-orphanhood pl_PL.UTF-8
dc.subject results pl_PL.UTF-8
dc.subject opinions pl_PL.UTF-8
dc.title Zjawisko eurosieroctwa w świetle badań statystycznych i opiniach społecznych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Phenomenon of euro-orphanhood towards statistic research and social opinion pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2015.3.11


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje