Repozytorium UR

Relacje w małżeństwie a postawy rodziców wobec niepełnosprawnych dzieci

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Marmola, Małgorzata
dc.date.accessioned 2016-10-19T12:05:26Z
dc.date.available 2016-10-19T12:05:26Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Kazimierz Szmyd, Kultura-Przemiany-Edukacja T. 3 (2015), s. 132–143 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-253-2
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1943
dc.description.abstract Artykuł podejmuje problematykę relacji pomiędzy małżonkami wychowującymi niepełnosprawne dziecko i ich postaw wobec tego dziecka. Opiera się na badaniach mężów i żon w 50 systemach rodzinnych z dzieckiem niepełnosprawnym. Wyniki badań wskazują na liczne deficyty zarówno w relacjach badanych małżonków, jak i w zakresie ich postaw rodzicielskich. Stwierdzono również istnienie istotnych powiązań pomiędzy wyróżnionymi zmiennymi. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article describes issue of relations between the spouses bringing up a disabled child and their attitudes towards the child. It is based on research of husbands and wives in 50 family systems with a disabled child. The results show a lot of deficiencies both in relations between the surveyed spouses as well as in terms of their parental attitudes. It was also found that significant relationships between mentioned variables exist. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject niepełnosprawność pl_PL.UTF-8
dc.subject postawy rodzicielskie pl_PL.UTF-8
dc.subject jakość małżeństwa pl_PL.UTF-8
dc.subject disability pl_PL.UTF-8
dc.subject parental attitudes pl_PL.UTF-8
dc.subject quality of marriage pl_PL.UTF-8
dc.title Relacje w małżeństwie a postawy rodziców wobec niepełnosprawnych dzieci pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Relations in the marriage and attitudes of parents towards disabled children pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2015.3.9


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje