Repozytorium UR

Okulary Traugutta. Z dziejów przedmiotu i motywu literackiego

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Rusin, Joanna
dc.date.accessioned 2016-09-29T14:57:10Z
dc.date.available 2016-09-29T14:57:10Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Rusin J.; Okulary Traugutta. Z dziejów przedmiotu i motywu literackiego; "Tematy i Konteksty" 2016, nr 6 (11): Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Swojskość i uniwersalizm; red. M. Nalepa, G. Trościński, s. 442-452. pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2299-8365
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1900
dc.description.abstract Romuald Traugutt was short-sighted. He wore glasses from his early years until the last moments of his life. A moment before the execution, he took them off and threw them on the ground. They had survived their owner – today they are kept in the Licheń sanctuary. The motif of Romuald Traugutt’s glasses is a frequent and important component of his literary legend. It appears multiple times in literature – from "Gloria Victis" by Eliza Orzeszkowa to the poem "Gest" ["Gesture"] by Stanisław Grochowiak. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.subject Traugutt pl_PL.UTF-8
dc.subject powstanie styczniowe pl_PL.UTF-8
dc.subject okulary pl_PL.UTF-8
dc.subject legenda pl_PL.UTF-8
dc.subject powieść historyczna pl_PL.UTF-8
dc.subject January uprising pl_PL.UTF-8
dc.subject glasses pl_PL.UTF-8
dc.subject legend pl_PL.UTF-8
dc.subject historical novel pl_PL.UTF-8
dc.title Okulary Traugutta. Z dziejów przedmiotu i motywu literackiego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Romuald Traugutt’s Glasses. From the History of an Object and a Literary Motif pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje