Repozytorium UR

The Fundamental Characteristics of Social Inequality in Poland in the Context of Economic Development

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Woźniak, Michał Gabriel
dc.date.accessioned 2016-09-28T08:55:56Z
dc.date.available 2016-09-28T08:55:56Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 47(3)/2016, s. 9–24 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1863
dc.description.abstract The paper presents the process of changes in income inequality in Poland in 1990–2014. The author believes that counteracting increasing inequality should be based on social policies focused on those forms of inequality that lead to adoption of passive measures. The paper also identifies instruments which are effective in reducing social inequality as well as improving life quality in all spheres of human existence. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract W artykule zaprezentowano proces zmian nierówności dochodowych w Polsce w latach 1990–2014. Dla przezwyciężania procesu narastania nierówności dochodowych wskazano na potrzebę koncentracji polityki społecznej na ograniczaniu nierówności powodujących dostosowania pasywne. W artykule wskazano również na narzędzia przydatne w przezwyciężaniu nierówności społecznych sprzyjające równocześnie podnoszeniu jakości życia we wszystkich sferach bytu ludzkiego. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject inequality pl_PL.UTF-8
dc.subject Polish economy pl_PL.UTF-8
dc.subject integrated development pl_PL.UTF-8
dc.subject nierówności pl_PL.UTF-8
dc.subject gospodarka Polski pl_PL.UTF-8
dc.subject rozwój zintegrowany pl_PL.UTF-8
dc.title The Fundamental Characteristics of Social Inequality in Poland in the Context of Economic Development pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2016.3.1


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje