Repozytorium UR

Философское образование в классических университетах России: история и современность

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Дианова, Валентина М.
dc.date.accessioned 2016-09-12T12:28:31Z
dc.date.available 2016-09-12T12:28:31Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Andrzej L. Zachariasz, Σοφια T. 14 (2014), s. 73–79 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1642-1248
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1810
dc.description.abstract Autorka tekstu podjęła kwestię nauczania filozofii na uniwersytetach rosyjskich od wieku XVIII do czasów współczesnych. Kwestię tę omawia na przykładzie uniwersytetów w Sankt Petersburgu, Moskwie, Kazaniu, Rostowie nad Donem, Jekaterynburgu, Tomsku i innych ośrodków akademickich. Prezentując dzieje filozofii podejmuje także zagadnienie wpływu nauczania filozofii na formowanie się postaw światopoglądowych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The author takes up the issue of teaching philosophy at the universities in Russia from the 18th century to the present. This issue the author discusses on the example of the universities in St. Petersburg, Moscow, Kazan, Rostov-on-Don, Yekaterinburg, Tomsk and other academic centers. Presenting the history of philosophy the author also takes up the issue of the influence of teaching philosophy on the formation of attitudes world-view. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ 15-33-01018 pl_PL.UTF-8
dc.language.iso rus pl_PL.UTF-8
dc.publisher Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject światopogląd pl_PL.UTF-8
dc.subject filozofia nauki pl_PL.UTF-8
dc.subject przestrzenie dyscyplinarne pl_PL.UTF-8
dc.subject uniwersalność pl_PL.UTF-8
dc.subject мировоззрение pl_PL.UTF-8
dc.subject философия науки pl_PL.UTF-8
dc.subject дисциплинарные пространства pl_PL.UTF-8
dc.subject универсальность pl_PL.UTF-8
dc.subject world-view pl_PL.UTF-8
dc.subject philosophy of science pl_PL.UTF-8
dc.subject disciplinary spaces pl_PL.UTF-8
dc.subject universality pl_PL.UTF-8
dc.title Философское образование в классических университетах России: история и современность pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Edukacja filozoficzna na klasycznych uniwersytetach w Rosji: historia a współczesność pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje