Repozytorium UR

Browsing Kolegium Nauk Społecznych by Title

DSpace Repository

Browsing Kolegium Nauk Społecznych by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kuca, Paweł; Furman, Wojciech; Wolny-Zmorzyński, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Tom zawiera opis i analizę 22 rozgłośni radiowych, które funkcjonują na rynku regionalnym w Polsce. Struktura poszczególnych rozdziałów została przygotowana w oparciu o podobny schemat. W tekstach przedstawiono historię ...
 • Porczyński, Dominik (2015-09-02)
  Praca ma trzy cele: opis funkcjonowania społeczności miłośników tradycyjnych gier fabularnych oraz masowych, wieloosobowych, sieciowych gier fabularnych; zrozumienie, w jaki sposób uczestnicy światów społecznych gier ...
 • Bachurska, Beata (Uniwersytet Rzeszowski, 2021-12-01)
  Głównym celem pracy było określenie pozycji referendarza sądowego w procesie karnym. Rozprawa podzielona została na dziewięć rozdziałów. Przedstawiono zarówno rys historyczny instytucji referendarza sądowego, ...
 • Golonka, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
 • Ciechanowska, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
 • Garbarz, Andrzej; Szluz, Beata; Magda, Urbańska; Walc, Wiesława (Wydawnictwo Koraw, 2011)
  Problematyka rodziny jest od wielu lat przedmiotem rozważań szeregu dyscyplin naukowych. Niestety, można odnieść wrażenie, że bardziej koncentrują się one na negatywnych stronach funkcjonowania rodziny we współczesnym ...
 • Szluz, Beata; Walc, Wiesława (Wydawnictwo Koraw, 2011)
  Rodzina, szkoła i środowisko lokalne to trzy podstawowe środowiska społeczne, w których przebiega rozwój oraz wychowanie dzieci i młodzieży. Od opiekuńczo- -wychowawczej wartości wspomnianych środowisk zależy jakość tego ...
 • Jaworski, Piotr (Uniwersytet Rzeszowski, 2022-01-20)
  Wychowanie religijne dzieci i młodzieży zawsze stanowiło przedmiot szczególnej troski władz kościelnych i państwowych, jak również społeczeństwa polskiego. Tematyka niniejszej rozprawy dotyczy roli edukacji religijnej ...
 • Tomczuk, Marek (Uniwersytet Rzeszowski, 2021-09-22)
  Sektor mikro i małych przedsiębiorstw (MMP) odgrywa coraz ważniejszą rolę w systemie gospodarczym Polski. MMP stanowią 99% wszystkich firm w Polsce i odpowiadają za blisko 40% PKB. Przedmiotem badania są determinanty ...
 • Woźniak, Joanna (Uniwersytet Rzeszowski, 2019-09-23)
  Głównym celem mojej pracy był socjologiczny opis i pomiar kapitału społecznego podmiotów tworzących klastry z branży inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego, w tym takich zjawisk społecznych jak: zaufanie, ...
 • Rzeszutek, Iwona (Uniwersytet Rzeszowski, 2020-02-19)
  Celem rozprawy było poznanie, jaką rolę obecnie pełni komunikacja interpersonalna w integracji pracowniczej – biorąc pod uwagę przemiany współczesnego środowiska pracy zmierzające do coraz większego wykorzystywania ...
 • Kaźmierska-Bartnik, Wioleta (Uniwersytet Rzeszowski, 2018-12-10)
  Praca została napisana, aby przedstawić sytuację Romów w województwie małopolskim na początku XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności stowarzyszeń romskich, powstałych i funkcjonujących na wspomnianym terenie. ...
 • Stawarz, Anna (2015-05-08)
  Latem 1932 r. powiatem leski wstrząsnęła fala rozruchów chłopskich, potocznie zwanych „powstaniem leskim”. Trwały one krótko, 21 czerwca - 9 lipca 1932 r., były jednak szeroko komentowane i wzbudzały wiele kontrowersji. ...
 • Popek, Joachim (Uniwersytet Rzeszowski, 2017-03-31)
  Zakres tematyczny niniejszej pracy obejmuje życie i działalność rodziny Tyszkiewiczów z Weryni, linii wywodzącej się z kasztelańskiego odgałęzienia, któremu dał początek Stanisław Antoni Tyszkiewicz (około 17271801). ...
 • Bryk, Andrzej; Kurkowski, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Presented article is about the demographic and spatial structure of modern Rzeszow. The authors describe the internal migration of inhabitants of Rzeszow. To develop the article was based on the literature and the data of ...
 • Walawender, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Not only is Rzeszow the biggest town in the Podkarpackie Voivodeship and the administration centre of different levels but it is also a significant centre of education, culture, science, industrial production and services ...
 • Szluz, Beata (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014)
  In the article are the deliberations concerning the risk sexual behaviors of homeless women. This article was written based on i ts own broader study, which was conducted in 2009 among ...
 • Kotarski, Hubert; Malicki, Krzysztof; Palak, Mariusz; Piróg, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Publikacja jest rezultatem wielowymiarowych działań podejmowanych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, polegających na komplementarnym łączeniu różnych funkcji pełnionych przez szkołę wyższą: kształcenia, ...
 • Olszewski, Jan (Wydawnictwo C.H. Beck, 2008)
 • Król, Andrzej (Uniwersytet Rzeszowski, 2016-11-23)
  Rozprawa doktorska została poświęcona, gromadzącemu szlachtę ziemi lwowskiej, przemyskiej i sanockiej przedrozbiorowego województwa ruskiego, sejmikowi w Sądowej Wiszni w okresie panowania dynastii Wazów w Rzeczypospolitej. ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje