Repozytorium UR

Kolegium Nauk Społecznych

DSpace Repository

Kolegium Nauk Społecznych

Recent Submissions

 • Jedynak, Bogumił (Uniwersytet Rzeszowski, 2021-06-18)
  Tematem niniejszej rozprawy doktorskiej jest studium socjologiczno - kryminologiczne poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu Dąbrowa Tarnowska. Rozprawa ma charakter empiryczny z zachowaniem logicznego ciągu ...
 • Baracz, Anna (Uniwersytet Rzeszowski, 2021-04-30)
  Przedmiotem prezentowanej pracy jest doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w powiecie puławskim w latach 1999 – 2016. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w powiecie puławskim nie było dotychczas ...
 • Furman Wojciech; Kuca Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Przedstawiony w publikacji zbiór tekstów dotyczy przemian mediów regionalnych i lokalnych rozumianych jako organizacje wyspecjalizowane w tworzeniu i rozpowszechnianiu przekazów dziennikarskich, lecz o zasięgu mniejszym ...
 • Chmielewski Zbigniew; Kuca Paweł; Polak Rafał (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Publikacja jest próbą spojrzenia na sposób komunikowania przyjęty przez różne szczeble samorządu terytorialnego w Polsce w polityce informacyjnej, w tym działań z zakresu public relations. Praca obejmuje wyniki badań ...
 • Furman Wojciech; Kuca Paweł; Szczepański Dominik (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Przedstawione w książce artykuły dotyczą tradycyjnej i nowoczesnej roli mediów w kampaniach wyborczych tak w Polsce, jak i na świecie. Zasadniczo koncentrują się one na pięciu obszarach: uwagach natury teoretycznej, wyborach ...
 • Kuca Paweł; Polak Rafał (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  W tekście zaprezentowano i poddano analizie funkcjonowanie narzędzi i zadań realizowanych w zakresie zewnętrznej polityki informacyjnej na przykładzie działań prowadzonych w sejmiku województwa podkarpackiego. Analiza ...
 • Kuca, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Artykuł dotyczy historii i funkcjonowania Polskiego Radia Rzeszów, regionalnej rozgłośni publicznego radia w Rzeszowie. W tekście opisano historię rozgłośni, jej funkcjonowanie po roku 1990, misję stacji, strukturę redakcji ...
 • Kuca Paweł; Furman Wojciech; Wolny-Zmorzyński Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Tom zawiera opis i analizę 22 rozgłośni radiowych, które funkcjonują na rynku regionalnym w Polsce. Struktura poszczególnych rozdziałów została przygotowana w oparciu o podobny schemat. W tekstach przedstawiono historię ...
 • Kuca, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014)
  W artykule jest opisane funkcjonowanie i przekształcenia Gazety Codziennej "Nowiny", największego dziennika regionalnego wydawanego w woj. podkarpackim. W ramach publikacji przedstawiono historię gazety, zmiany właścicielskie ...
 • Kuca, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  Celem tekstu jest analiza wykorzystania nowych mediów do działań komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie podkarpackim. Analiza dotyczy zarówno gmin, powiatów ziemskich jak i sejmiku województwa ...
 • Furman Wojciech; Kuca Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  Książka zawiera zbiór artykułów, które dotyczą różnych aspektów lokalnego komunikowania politycznego w Polsce na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI w. W obszarze zainteresowania autorów poszczególnych artykułów jest ...
 • Kuca Paweł; Furman Wojciech; Wolny-Zmorzyński Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014)
  W ramach książki zostało zaprezentowanych 20 dzienników regionalnych wydawanych w Polsce. Wszystkie tytuły są opisane według podobnego schematu. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono historię dzienników, zmiany ...
 • Kuca, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006)
  W tekście podjęto temat dziennikarstwa interwencyjnego jako przejawu kontrolnej funkcji prasy. Problem ten jest analizowany w kontekście dzienników regionalnych wydawanych w województwie podkarpackim.
 • Kuca, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W tekście przeprowadzono analizę funkcjonowania dzienników regionalnych w czasie wybranych kampanii wyborczych przed wyborami parlamentarnymi i wyborami do samorządów lokalnych. Zagadnienie zostało zaprezentowane na ...
 • Kuca Paweł; Furman Wojciech; Wolny-Zmorzyński Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Książka zawiera analizę funkcjonowania 16 ośrodków regionalnych telewizji publicznej w Polsce. Wszystkie ośrodki telewizji publicznej zostały opisane w oparciu o podobny schemat. Artykuły zawierają informacje o historii ...
 • Kuca, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł opisuje funkcjonowanie i przekształcenia Telewizji Polskiej Rzeszów - oddziału regionalnego telewizji publicznej w Rzeszowie. W tekście opisano historię ośrodka przed rokiem 1990, funkcjonowanie stacji w latach ...
 • Szluz, Beata (Wydawnictwo Bonus Liber, 2013)
  W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer umowy: UDA-POKL.07.02.02-18-040/10-00), w zakresie Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej – ...
 • Szluz, Beata; Walc, Wiesława (Wydawnictwo Koraw, 2011)
  Rodzina, szkoła i środowisko lokalne to trzy podstawowe środowiska społeczne, w których przebiega rozwój oraz wychowanie dzieci i młodzieży. Od opiekuńczo- -wychowawczej wartości wspomnianych środowisk zależy jakość tego ...
 • Garbarz, Andrzej; Szluz, Beata; Magda, Urbańska; Walc, Wiesława (Wydawnictwo Koraw, 2011)
  Problematyka rodziny jest od wielu lat przedmiotem rozważań szeregu dyscyplin naukowych. Niestety, można odnieść wrażenie, że bardziej koncentrują się one na negatywnych stronach funkcjonowania rodziny we współczesnym ...
 • Warchoł, Tomasz (Uniwersytet Rzeszowski, 2021-01-28)
  The development of information society has prompted a number of changes in various areas of human life. This is especially true for education, which has branched out into three separate forms of teaching as a result: ...

View more